Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (03-05-2019)

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum tổ chức nghiệm thu dự án KH&CN cấp tỉnh "Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình nhân giống, sản xuất nấm Đông trùng hạ thảo (Cordyceps militaris) tại tỉnh Kon Tum."

Ngày 03/5/2019 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum đã tổ chức nghiệm thu dự án KH&CN cấp tỉnh "Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình nhân giống, sản xuất nấm Đông trùng hạ thảo (Cordyceps militaris) tại tỉnh Kon Tum", dự án do Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN tỉnh Kon Tum chủ trì thực hiện, ThS Lê Thị Lệ Hằng chủ nhiệm dự án. 

Đồng chí Bùi Thanh Bình - Giám đốc Sở KH&CN phát biểu tại buổi nghiệm thu

Sau 2 năm triển khai, dự án đến nay đã hoàn thành các mục tiêu, nội dung, quy mô sản phẩm và tiến độ theo thuyết minh dự án và hợp đồng đã ký kết như: Chuyển giao và tiếp nhận 03 quy trình công nghệ liên quan đến các mô hình của dự án. Hiện nay, đơn vị chủ trì đã làm chủ các quy trình công nghệ nghệ trên và đang tiếp tục duy trì, ứng dụng các công nghệ đó vào sản xuất tại đơn vị. Dự án đã xây dựng thành công 03 mô hình ứng dụng. Nhìn chung các mô hình đều thu được hiểu quả, kết quả mô hình chứng minh nầm Đông trùng hạ thảo (Cordyceps militaris) có thể nuôi trồng tại Kon Tum. Kết quả xây dựng các mô hình cụ thể như sau: Mô hình nhân giống nầm Đông trùng hạ thảo (Cordyceps militaris). Kết quả đã nhân giống 30 ống giống của 02 chủng giống Đông trùng hạ thảo khác nhau phục vụ cho xây dựng mô hình và lưu giữ giống; Mô hình nuôi trồng nầm Đông trùng hạ thảo (Cordyceps militaris): tiến hành 05 đợt chính. Sản xuất được 5.427 hộp nấm, thu được 10 kg  khô quả thể; Mô hình bảo quản, chế biến nầm Đông trùng hạ thảo (Cordyceps militaris)

Một số hình ảnh các sản phẩm từ dự án:

Tin, ảnh: NVL