Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (04-08-2020)

Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 04/8/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum ban hành Công văn số 3119-CV/BTGTU về việc tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đã và đang diễn biến phức tạp, nhiều ngày liền xuất hiện các ca nhiễm trong cộng đồng tại thành phố Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố khác và có nguy cơ lây nhiễm tại nhiều địa phương trong cả nước nhất là các tỉnh lân cận.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum đề nghị các địa phương, đơn vị trong tỉnh tăng cường thông tin, tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19 với nội dung sau:

1.   Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 1134-CV/TU, ngày 30-7-2020 “về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới”; Công văn số 2699/CV-BCĐ, ngày 27-7-2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh “về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cơ sở làm việc”; Văn bản số  2750/UBND-KGVX, ngày 29-7-2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh “về việc khẩn trương thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19”.

Tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về tinh thần “chống dịch như chống giặc”, “mỗi người dân là một chiến sỹ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh”, “người dân cần bình tĩnh và tuân thủ khuyến cáo của ngành y tế”. Thông tin những chỉ đạo cụ thể theo từng thời điểm diễn biến dịch để các tổ chức, cá nhân nghiêm túc thực hiện. Chú ý truyền thông theo khuyến cáo mới nhất của Bộ Y tế về phòng chống, dịch COVID-19.

Đẩy mạnh truyền thông, tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động, phát huy tốt hệ thống truyền hình, truyền thanh không dây, mạng xã hội… theo hướng tuyên truyền để phát huy vai trò, ý thức tự giác và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân trong phòng, chống dịch vì tính mạng của bản thân, gia đình và cộng đồng. Đồng thời, thông tin về phương pháp xử lý vi phạm trong công tác phòng, chống dịch đối với từng trường hợp cụ thể để người dân nâng cao cảnh giác. Chú ý lan tỏa, tạo làn sóng thông tin tích cực trong phòng, chống dịch.


Tiếp nhận, chia sẻ thông tin về dịch bệnh từ những nguồn chính thống từ Chính phủ, Bộ Y tế, Báo sức khỏe và đời sống, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Y tế, Báo Kon Tum, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh.

2. Thực hiện tốt nhiệm vụ đấu tranh phản bác các hoạt động lợi dụng phòng, chống dịch COVID-19 để đưa tin không chính xác, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân
Nhận diện và đấu tranh phòng ngừa đối với các thông tin xấu, độc như: tung tin không chính xác, xúi giục người dân phòng, chống dịch bằng các biện pháp phản khoa học, gây nguy hiểm đến tính mạng con người; kêu gọi tụ tập, biểu tình trái với quy định nhất là khi dịch bệnh diễn biến theo chiều hướng phức tạp.

Kịp thời báo cáo cho cấp ủy, chính quyền, Ban Tuyên giáo, lực lượng công an về những trường hợp đăng tải thông tin xấu, độc. Tăng cường theo dõi, cung cấp địa chỉ, danh sách các trang mạng xã hội, tài khoản Facebook… đưa tin sai sự thật để người dân cảnh giác. Chú trọng thông tin, chia sẻ, lan tỏa các tin, bài đấu tranh phản bác các hoạt động lợi dụng dịch bệnh để tung tin giả.

3. Kịp thời cung cấp thông tin để phục vụ công tác tuyên truyền, phản bác các thông tin xấu, độc, sai sự thật về tình hình dịch bệnh trên địa bàn

Đề nghị Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kịp thời cung cấp thông tin liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn để các cơ quan báo chí, truyền thông thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp Nhân dân, triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ trong công tác truyền thông, tuyên truyền cổ động phòng, chống dịch COVID-19 gắn với việc phòng chống dịch bệnh bạch hầu, sốt xuất huyết trên địa bàn. Các thông tin xin báo báo kịp thời về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy bằng văn bản hoặc qua địa chỉ Email: khoagiaokontum@gmail.com hoặc gửi qua Zalo vì 82 bình yên 2459, Zalo Tuyên giáo cơ sở Kon Tum./.

hbnguyet