Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (17-09-2022)

Tập huấn hướng dẫn cài đặt và sử dụng khai thác phần mềm bản đồ thuộc sản phẩm đề tài KH&CN cấp tỉnh

Sáng ngày 16/9/2022, Tại phòng họp số 1 - Tòa nhà B, Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Viện Thổ nhưỡng - Nông hóa (Cơ quan chủ trì thực hiện đề tài) tổ chức tập huấn, hướng dẫn cài đặt và sử dụng, khai thác phần mềm hệ thống bản đồ thuộc sản phẩm đề tài Đánh giá khả năng thích nghi và đề xuất các giải pháp sử dụng đất hợp lý trên các dạng lập địa trồng cây dược liệu chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum”.

 

Thành phần tham gia lớp tập huấn là cán bộ, công chức trực tiếp tham gia quản lý, sử dụng các phần mềm liên quan đến bản đồ thuộc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Kế hoạch và đầu tư; UBND các huyện, thành phố và Hội Dược liệu tỉnh.

Quang cảnh buổi tập huấn

 

Theo đó, sau 2 năm thực hiện đến nay, đề tài đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu, cơ quan chủ trì đã hoàn thiện các sản phẩm theo đặt hàng.  Để triển khai chuyển giao, ứng dụng kết quả đề tài vào thực tiễn; phục vụ công tác quản lý, quy hoạch phát triển dược liệu của các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

 

Nội dung tập huấn, gồm: Cài đặt và sử dụng, khai thác hệ thống bản đồ (gồm: (1) Bản đồ hiện trạng phân bố cây dược liệu, (2) Bản đồ đất vùng trồng cây dược liệu, (3) Bản đồ chất lượng đất đai vùng trồng cây dược liệu, (4) Bản đồ thích nghi đất đai cho các vùng trồng cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum, tỷ lệ 1/25.000) chạy trên nền tảng phần mềm MapInfo Professional.

 

Thời gian tập huấn: 01 ngày./.