Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (01-06-2023)

TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CẤP HUYỆN, THÀNH PHỐ

Ngày 01/6/2023, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum đã tổ chức tập huấn hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo cấp huyện, thành phố.

 

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 31/KH-SKHCN ngày 11/4/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ, nhằm mục đích  trang bị kiến thức , chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho lãnh đạo và chuyên viên phụ trách lĩnh vực KH&CN cấp huyện, thành phố.

Quảng cảnh lớp tập huấn

 

Thành phần tham dự: Lãnh đạo và chuyên viên phòng Kinh tế - Hạ tầng/phòng Kinh tế các huyện, thành phố được phân công phụ trách lĩnh vực KH&CN và các phòng, đơn vị thuộc Sở KH&CN cùng tham dự.

 

Chủ trì và tuyên bố khai mạc lớp tập huấn, đ/c Đoàn Trọng Đức – PGĐ Sở KH&CN đã phát biểu và đề nghị các học viên cùng với công chức của Sở trao đổi, thảo luận, chia sẽ những kinh nghiệm, cách làm hay, những giải pháp thiết thực để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về KH&CN cũng như trong công việc triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống tại địa phương. Nội dung về công tác quản lý nhà nước về KH&CN rất nhiều, nhưng tại lớp tập huấn, Sở KH&CN lựa chọn những nội dung quan trọng, mang ý nghĩa thiết thực nhất trong công tác quản lý hoạt động KH&CN cấp huyện để trao đổi, giới thiệu và phổ biến đến các học viên.

Đ/c Đoàn Trọng Đức – PGĐ Sở KH&CN phát biểu khai mạc

 

Sau đó, đại diện lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở KH&CN trình bày các nội dung với 9 chuyên đề trong quản lý hoạt động KH&CN cấp huyện và phổ biến các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp do Sở KH&CN triển khai, cụ thể nội dung như sau:

 

(1) Tình hình hoạt động quản lý nhà nước về KHCN và ĐMST tại các huyện, thành phố trong thời gian qua;  một  số  nhiệm  vụ  và  giải  pháp  nâng  cao  hoạt  động  quản  lý  nhà  nước  về KH&CN cấp huyện trong thời gian đến.

 

(2) Phổ biến các vănbản pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý KH&CN cấp huyện; giới thiệu tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ cơ quan chuyên môn tham mưu quản lý nhà nước về KHCN và ĐMST cấp huyện theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN ngày 01/3/2021 của Bộ KH&CN.

 

(3) Hướng dẫn xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển KHCN và ĐMST cấp huyện, thành phố (trung hạn, hằng năm); thành lập Hội đồng tư vấn KH&CN; tham mưu đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh hằng năm.

 

(4) Hướng  dẫn quản  lý  nhiệm  vụ ứng  dụng,  chuyển  giao KH&CN cấp huyện, thành phố; công tác thông tin, báo cáo KH&CN.

 

(5) Hướng dẫn quản lý nguồn kinh phí sự nghiệp KH&CN được phân cấp cho các huyện, thành phố

 

(6) Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm; kiểm tra đo lường chất lượng sản phẩm và hàng hóa trên địa bàn cấp huyện; giới thiệu cơ chế, chính sách KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá

 

(7)Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về sở hữu công nghiệp trên địa bàn cấp huyện; giới thiệu cơ chế, chính sách KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

 

(8) Tổ chức kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành chính sách, pháp luật về KH&CN trên địa bànhuyện, thành phố

 

(9) Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN; giới thiệu một số công nghệ, mô hình ứng dụng và dịch vụ KH&CN có thể phối hợp, chuyển giao áp dụng tại địa phương.

 

Đại diện lãnh đạo các phòng, bộ phận trình bày các chuyên đề tại lớp tập huấn

 

Với các nội dung được trình bày, lớp tập huấn đã tiến hành thảo luận, trao đổi chủ yếu xoay quanh các vấn đề về chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp KH&CN, hướng dẫn sử dụng nguồn kinh phí được cấp hằng năm cho hoạt động sự nghiệp cấp huyện, chương trình nâng cao năng suất chất lượng,… Các vấn đề được nêu, đã được các đồng chí phụ trách chuyên môn của Sở giải đáp và hướng dẫn cụ thể cho các ý kiến.

 

Chuyên viên phòng KT-HT huyện Đăk Tô ý kiến trong phần thảo luận, trao đổi

Đại diện phòng chuyên môn của Sở trả lời các ý kiến của học viên

 

Trước khi bế mạc lớp tập huấn, đại diện lãnh đạo Sở đã kết luận, giải đáp bổ sung một số vướng mắc của học viên và giao Phòng Quản lý khoa học làm đầu mối để tiếp nhận và trả lời các ý kiến còn vướng mắc cần giải đáp cho các tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ. Kết quả lớp tập huấn đã diễn ra thành công tốt đẹp./.

 hbnguyet