Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (26-03-2020)

Thành lập các cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ngày 26/3/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 278/QĐ-UBND về việc thành lập các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Các cơ sở cách ly tập trung chịu trách nhiệm tổ chức cách ly các đối tượng theo quy định tại Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19; Các cơ sở cách ly tập trung ưu tiên sử dụng cho các trường hợp nhập cảnh vào địa bàn tỉnh Kon Tum. Trường hợp còn khả năng tiếp nhận sẽ sử dụng cách ly đối với các đối tượng khác. Đối với các cơ sở cách ly tập trung người nhập cảnh vào tỉnh Kon Tum, các đơn vị quản lý các địa điểm nêu trên bàn giao cơ sở cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai khu cách ly tập trung theo đúng quy định hiện hành.

Trong đó, có 11 cơ sở cách ly tập trung được thành lập với khả năng tiếp nhận 2930 người; 07 cơ sở cách ly dự phòng với khả năng tiếp nhận 308 người   Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế cùng phối hợp làm việc với Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum để thống nhất trưng dụng Ký túc xá của trường làm cơ sở cách ly tập trung của tỉnh khi cần thiết.

Danh sách các cơ sở cách ly gồm:

 1. Danh sách cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

TT

Cơ sở

Địa chỉ, vị trí

Khả năng

tiếp nhận/người

Ghi chú

1

Trung tâm Huấn luyện và Giáo dục kiến thức QPAN/eBB990/Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Số 163, Phạm Văn Đồng, Tổ 2,

phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum

150

Theo Kế hoạch số 1149/KH-BTM ngày 16/3/2020 của Bộ Tham mưu Quân khu 5

2

Cơ sở 1 - Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum

14 Ngụy Như Kon Tum,

phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum

240

Bố trí cách ly tập trung đối với người nhập cảnh vào Việt Nam theo Quyết định số  864/UBND-KGVX ngày 21/3/2020 của UBND tỉnh

3

Cơ sở 4 - Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum

Tổ 4, phường Nguyễn Trãi,

thành phố Kon Tum

150

4

Ký túc xá Trường THCS và PTTH Liên Việt

Phường Lê Lợi,

thành phố Kon Tum

160

5

Ký túc xá Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

306 Duy Tân, phường Duy Tân,

thành phố Kon Tum

70

6

Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai

Huyện Ngọc Hồi

200

7

Trường Dân tộc nội trú tỉnh

413, đường Nguyễn Huệ, thành phố Kon Tum

450

Bố trí cách ly tập trung đối với người nhập cảnh vào Việt Nam theo đề nghị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại Văn bản số 571/BCH-VP ngày 25/3/2020.

8

Trường chuyên Nguyễn Tất Thành

09, đường Nguyễn Huệ, thành phố Kon Tum

160

9

Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 28, Sư đoàn 10[1]

Thôn 2, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum

300

10

Khu chung cư Hoàng Thành

Thôn 9 - xã Đăk Cấm,

thành phố Kon Tum

600

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum tại Văn bản số 1117/UBND-VX ngày 24/3/2020

11

Trường THCS-TH Trường Sa

05 Nơ Trang Long, thành phố Kon Tum

160

12

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Đăk Tô

Khối 9, thị trấn Đăk Tô

140

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô tại Văn bản số 179/UBND-VX ngày 23/3/2020

13

Đồn biên phòng Sa Thầy (cũ)

Thôn 7, xã Ia Tơi

50

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai tại Văn bản số 365/UBND-TH ngày 24/3/2020

14

Đồn biên phòng Ia Đal (cũ)

Thôn 2, xã Ia Dom

100

Tổng cộng khả năng tiếp nhận

2930

 

2. Danh sách cơ sở cách ly tập trung dự phòng

  

TT

Cơ sở

Địa chỉ, vị trí

Khả năng

tiếp nhận/người

Ghi chú

1

Khách sạn Tân phú

Số 01, đường Nguyễn Tri Phương, phường Lê Lợi, Thành phố Kon Tum

20

Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản số  64/BC-SVHTTDL ngày 24/3/2020

2

Nhà nghỉ Tân Phú

Số 67, đường Nguyễn Tri Phương, phường Lê Lợi, Thành phố Kon Tum

20

3

Khách sạn Lam Hồng

Thôn Kon Tu 2, xã Đăk Bla, TP Kon Tum

30

4

Khách sạn Hoa Sim

Thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông

50

5

Khách sạn Resort Đắk Ke

Thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông

150

6

Homestay Sang Dup

125 Lê Duẩn, thị trấn SaThầy,

huyện Sa Thầy

08

7

Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường Xuyên

Thôn 9, xã Đắk Ruồng, huyện Kon Rẫy

30

Tổng khả năng tiếp nhận

308

 
 
 
hbnguyet


[1] Báo cáo cơ quan chủ quản có ý kiến thống nhất trước khi sử dụng.