Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (17-04-2019)

Thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum

Ngày 17/4/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 359/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

Mô hình mặt bằng Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, có con dấu để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; chịu sự chỉ đạo, điều hành, quản lý trực tiếp của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trung tâm có chức năng là đầu mối tập trung thực hiện các nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan cấp tỉnh đối với các tổ chức và cá nhân; tham mưu công tác quản lý nhà nước về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum; thực hiện các chức năng thông tin, công báo, Cổng Thông tin điện tử tỉnh và hỗ trợ thủ tục đầu tư.

Trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum đặt tại tòa nhà Bưu điện tỉnh Kon Tum, đường Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum. 

Về cơ cấu tổ chức, Trung tâm có Giám đốc là Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh kiêm nhiệm và 02 Phó Giám đốc là lãnh đạo cấp phòng thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và 03 bộ phận: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả; Bộ phận Kiểm soát thủ tục hành chính và Bộ phận Thông tin. Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm.

Biên chế của Trung tâm là biên chế công chức, số lượng người làm việc (biên chế sự nghiệp) được cấp có thẩm quyền giao và nằm trong tổng số biên chế công chức, số lượng người làm việc của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Trung tâm còn có các nhân sự là công chức, viên chức do các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, đơn vị ngành dọc cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh cử đến làm việc theo quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP.

Theo dự kiến, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum sẽ đi vào hoạt động từ cuối tháng 6 năm 2019./.

 Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum