Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (02-08-2020)

Thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Hòa sau cuộc họp trực tuyến toàn quốc về phòng, chống dịch COVID-19

Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo số 2146/TB-VP ngày 03/8/2020 về ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sau cuộc họp trực tuyến toàn quốc về phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, sau khi nghe các ý kiến thảo luận tại Hội nghị, kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương của tỉnh khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh:

Các đơn vị, địa phương: Căn cứ ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh song song với việc phát triển kinh tế - xã hội; trong đó ưu tiên phòng, chống dịch COVID-19, cần huy động sự chung tay, vào cuộc của cả hệ thống chính trị và cộng đồng.

Sở Giáo dục và Đào tạo: Chuẩn bị sẵn sàng các phương án để đảm bảo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 trên địa bàn tỉnh an toàn, đúng quy định.

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan cần tăng cường kiểm soát chặt chẽ biên giới; thực hiện nghiêm các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đối với những trường hợp nhập cảnh trái phép, đặc biệt qua các đường mòn lối mở cần phải kịp thời xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung các khu cách ly tập trung cho huyện, thành phố để đảm bảo được nhu cầu cách ly tập trung cho các trường hợp về từ vùng dịch.

Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện kiểm soát chặt chẽ tại các Chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 2779/UBND-KGVX ngày 31 tháng 7 năm 2020; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện vào địa bàn tại các tuyến đường giao thông, cửa ngõ khác giáp với các tỉnh để phát hiện kịp thời các nguồn có nguy cơ lây nhiễm vào địa bàn.

Công an tỉnh chỉ đạo công an các cấp phối hợp với chính quyền địa phươngđi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng để kê khai, kiểm soát chặt chẽ số người về từ vùng dịch.

Sở Y tế huy động hệ thống giám sát phối hợp với các Sở, ngành, địa phương kiểm tra, rà soát để phát hiện sớm tất cả những trường hợp có yếu tố dịch tễ; mở rộng đối tượng xét nghiệm, đặc biệt đối với số người có tiếp xúc gần để đảm bảo siết chặt, kiểm soát được dịch, không được sơ hở dẫn đến lây lan trong cộng đồng.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Kon Tum, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Tiểu ban Tuyên truyền

Tăng cường hoạt động truyền thông phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức đa dạng, hướng đến tất cả đối tượng Nhân dân (lưu ý công tác truyền thanh bằng loa, đài; truyền thanh di động...) để người dân nâng cao ý thức phòng tránh, không hoang mang nhưng không chủ quan...

Khẩn trương hướng dẫn tuyên truyền để cán bộ, công chức, viên chức và người dân thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh nhằm phát hiện, truy vết nhanh những người có khả năng bị lây nhiễm theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị có liên quan công khai giá tất cả các loại khẩu trang, nước sát khuẩn... trên thị trường để Nhân dân biết, nếu cơ sở kinh doanh nào bán với giá cao hơn đề nghị xử lý theo quy định. Đối với việc mua sắm các trang thiết bị y tế, cần có sự tham khảo giá, tránh xảy ra tiêu cực.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để dịch bệnh lây lan trên địa bàn./.

LVT