Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh

UBND tỉnh yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống cúm gia cầm lây sang người

UBND tỉnh yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống cúm gia cầm lây sang người
Ngày 23/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 790/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng, chống cúm gia cầm lây sang người.

Kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023

Kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023
Thực hiện Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Ngày 17/3/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 729/KH-UBND về việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP nhằm phục hồi kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP nhằm phục hồi kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Ngày 17/3/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 710/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 10/01/2023 của Chính phủ về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum

UBND tỉnh yêu cầu triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng và Phó Thủ tướng Chính phủ về các chương trình mục tiêu quốc gia

UBND tỉnh yêu cầu triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng và Phó Thủ tướng Chính phủ về  các chương trình mục tiêu quốc gia
Ngày 16/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 692/UBND-KTTH triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thủtướng và Phó Thủtướng Chính phủvề các chương trình mục tiêu quốc gia

Phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum

Phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum
Ngày 13/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND về việc Phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum, Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 23/3/2023.

UBND ban hành Chỉ thị về đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum

UBND ban hành Chỉ thị về đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Ngày 7/3/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn đã ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  • Trang
  • 1
  • 2