Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh

Kế hoạch đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp

Kế hoạch đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp
Ngày 24/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 4011/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Kết quả triển khai công tác tư pháp năm 2022 tại Sở Khoa học và Công nghệ

Kết quả triển khai công tác tư pháp năm 2022 tại Sở Khoa học và Công nghệ
Thực hiện Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 26/01/2022 của UBND tỉnh Kon Tum về triển khai công tác tư pháp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức triển khai công tác tư pháp tại đơn vị năm 2022, đã đạt được một số kết quả như sau:

Hội nghị bàn giao kết quả các đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh năm 2022

Hội nghị bàn giao kết quả các đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh năm 2022
Ngày 18/11/2022, Sở Khoa học và Công nghệ Kon Tum đã tổ chức Hội nghị bàn giao kết quả nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN năm 2022

Tỉnh Kon Tum triển khai đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất ngành công nghiệp chế biến trên địa bàn tỉnh

Tỉnh Kon Tum triển khai đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất ngành công nghiệp chế biến trên địa bàn tỉnh
Hiện nay, với sự bùng nổ của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đã khiến cho sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng trở nên gay gắt đặc biệt là cạnh tranh về công nghệ. Vì vậy đòi hỏi các doanh nghiệp phải liên tục cải tiến, đổi mới công nghệ để có thể tồn tại và phát triển. Trong giai đoạn hiện nay, việc đổi mới công nghệ là nhiệm vụ hết sức quan trọng và mang tính cấp thiết của các doanh nghiệp, ngành, địa phương và cả nền kinh tế.

UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập

UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập
Ngày 14/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Văn bản số 2206/ UBND-KGVX về việc tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập. Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Sở KH&CN ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các chỉ tiêu cụ thể phát triển thanh niên tỉnh kon tum giai đoạn 2021-2030

Sở KH&CN ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các chỉ tiêu cụ thể phát triển thanh niên tỉnh kon tum giai đoạn 2021-2030
Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 55/KH-SKHCN ngày về triển khai thực hiện các chỉ tiêu cụ thể phát triển thanh niên tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030 của Sở Khoa học và Công nghệ.

Sở KH&CN đăng ký nội dung thi đua Chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913 – 09/02/2022)

Sở KH&CN đăng ký nội dung thi đua Chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913 – 09/02/2022)
Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, khích lệ, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, con người, truyền thống cách mạng; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và hưởng ứng đợt thi thi đua chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913-09/02/2022), trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, Sở Khoa học và Công nghệ đăng ký nội dung thi đua

  • Trang
  • 1
  • 2