Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (05-06-2023)

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2023

Ngày 6-6-2023, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2023. Tại phiên họp, UBND tỉnh nhận định: Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định, phát triển và đạt được nhiều kết quả: Tiến độ thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu của tỉnh cơ bản đảm bảo và tăng so với cùng kỳ như: Sản xuất công nghiệp; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ; xuất khẩu; du lịch,... Sản xuất nông nghiệp đảm bảo theo tiến độ thời vụ. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tiếp tục được chú trọng; tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp giảm mạnh cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ. Công tác phòng, chống dịch bệnh, khám, chữa bệnh được đảm bảo. Các chế độ, chính sách bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời. Công tác thông tin, tuyên truyền, cải cách hành chính được thực hiện đồng bộ, mạnh mẽ. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn có một số hạn chế, yếu kém và khó khăn, thách thức như: Thu ngân sách nhà nước, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp hơn so với cùng kỳ năm trước; hoạt động thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp còn nhiều khó khăn. Một số bệnh truyền nhiễm trên người như COVID-19, sốt xuất huyết Dengue có chiều hướng gia tăng...

Để phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, địa phương trong việc đẩy mạnh thực hiện nghị quyết, quyết định, chương trình hành động triển khai thực hiện của các cấp, các ngành; khắc phục có hiệu quả các hạn chế, khuyết điểm nêu trên; đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã xác định tại Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Tỉnh ủy "về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đến hết quý II năm 2023". Đồng thời, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

- Khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung trình kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII đảm bảo tiến độ, chất lượng.

- Chủ động, tích cực thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1272/UBND-KTTH ngày 04 tháng 5 năm 2023.

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ lập, hoàn thiện các quy hoạch quan trọng của tỉnh như: Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch xây dựng vùng huyện; Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025; Quy hoạch chung Khu du lịch Măng Đen, huyện Kon Plông; Quy hoạch chung thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông; Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Kon Tum…

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất; tổ chức đấu giá các trụ sở nhà đất để tạo nguồn thu đầu tư kết cấu hạ tầng. Đẩy mạnh việc phân bổ, triển khai thực hiện và giải ngân các dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2023; Khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án triển khai trong năm 2023, đặc biệt là các dự án trọng điểm của tỉnh.

- Theo dõi, chỉ đạo sản xuất vụ Mùa 2023 gắn với tăng cường công tác quản lý, phòng chống sâu bệnh hại cây trồng. Tập trung triển khai thực hiện trồng rừng và các loại cây chủ lực: cây dược liệu, cây ăn quả, cây mắc ca đảm bảo theo chỉ tiêu trong năm 2023.

- Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là kiểm soát theo dõi, phát hiện, điều trị dịch COVID-19 có khả năng bùng phát cao; dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue đang bắt đầu diễn biến phức tạp.

- Làm việc với nhà đầu tư để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh thực hiện thủ tục về chấp thuận chủ trương đầu tư nhằm sớm triển khai các dự án trọng điểm, dự án của các nhà đầu tư chiến lược. Tổ chức tốt Hội nghị đánh giá kết quả cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, công bố xếp hạng chỉ số PCI, công bố chỉ số DDCI của tỉnh năm 2022 và Đối thoại doanh nghiệp trong tháng 6 năm 2023.

- Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023. Tổ chức tuyển sinh năm học 2023-2024; xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục - đào tạo năm học 2024-2025.

- Tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời và hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội. Chuẩn bị các nội dung để tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023). Tổ chức các hoạt động hưởng ứng nhân ngày Người cao tuổi Việt Nam và Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 trên địa bàn tỉnh; trong đó tập trung tăng cường công tác bảo vệ trẻ em trên không gian mạng; phòng, chống đuối nước cho trẻ em trong kỳ nghỉ hè.

- Thường xuyên triển khai nắm bắt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác phòng chống tội phạm, không để xảy ra vấn đề phức tạp ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Thực hiện kiên quyết và đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đối với Sở Khoa học và Công nghệ: Tập trung xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình số 57-CTr/TU ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Bộ Chính trị “về phát triển và ứng dụng Công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững trong tình hình mới”. Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý "Ngọc Linh" cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Kon Tum cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Thẩm định, phê duyệt danh mục đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024.

Thanh Bình