Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (22-05-2019)

Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm

Ngày 02/5/2019, Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm số 1172/TĐC-HCHQ.

Theo đó, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng chứng nhận cho Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Hóa học và vật liệu xây dựng, số đăng ký: 363/TN-TĐC, Giấy chứng nhận có hiệu lực 5 năm kể từ ngày ký.

                                                                                                                                                 LVT