Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (22-05-2019)

Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum được chỉ định kiểm định đối chứng công tơ điện trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ngày 16/5/2019, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã ban hành Quyết định 924/QĐ-TĐC về việc chỉ định kiểm định đối chứng công tơ điện trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Theo đó, Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng chỉ định kiểm định đối chứng công tơ điện trên địa bàn tỉnh Kon Tum, với số lượng là 13% tổng số công tơ điện phải kiểm định định kỳ hàng năm trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Thiết bị kiểm định công tơ điện của Trung tâm

Công ty Điện lực Kon Tum có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum thực hiện việc kiểm định đối chứng theo quy định.

                                                                                                                                                 LVT