Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (01-12-2020)

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 trong giai đoạn mới

UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 4455/UBND-KGVX ngày 02/12/2020 về việc tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 trong giai đoạn mới.

 

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

 

Các đơn vị, địa phương:

 

Tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1300/CĐ-TTg ngày 24 tháng 9 năm 2020 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 3665/UBND-KGVX ngày 28 tháng 9 năm 2020.

 

Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tuyên truyền Nhân dân thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà; tại nơi công cộng đặc biệt là tại các cơ sở y tế, chợ, siêu thị, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng, nhà máy, xí nghiệp...

 

Các sự kiện tập trung đông người phải tuân thủ yêu cầu, hướng dẫn của ngành Y tế, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 nơi tổ chức.

 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Tiếp tục quản lý chặt chẽ xuất nhập cảnh, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép.

 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế: Thực hiện nghiêm ngặt các quy định về cách ly và quản lý y tế sau cách ly.

 

Các Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Lao động- Thương binh và Xã hội; Công an tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Đôn đốc các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở lưu trú, trường học tiến hành tự rà soát, đánh giá việc thực hiện các yêu cầu, hướng dẫn phòng chống dịch, công khai kết quả tự đánh giá trên hệ thống bản đồ chống dịch COVID-19. Thực hiện yêu cầu tự đánh giá đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

 

Công an tỉnh, Sở Y tế và Ủy ban nhân dân các cấp: Thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị, cơ sở vi phạm; xử lý các cá nhân vi phạm theo quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.

 

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Kon Tum, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin Điện tử tỉnh, Tiểu ban Tuyên truyền: Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo yêu cầu, hướng dẫn, khuyến nghị của ngành Y tế và nêu cao tinh thần tương thân tương ái trong phòng chống dịch bệnh.

 

Giao Sở Y tế theo dõi, thường xuyên báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện, đề xuất biểu dương các ngành, địa phương thực hiện tốt, chấn chỉnh những nơi thực hiện chưa tốt.

LVT