UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 156/CĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2020 về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành văn bản số 282/UBND-KGVX, ngày 03/02/2020 yêu cầu Các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nhiệm vụ như sau:

 

1. Tiếp tục khẩn trương, tích cực tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch theo các Văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy[1] và Ủy ban nhân dân tỉnh[2];

 

2.  Đề nghị và hướng dẫn Nhân dân đeo khẩu trang phù hợp tại nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng.

 

3. Phối hợp các ngành Y tế tăng cường tiêu độc, khử trùng tại các địa điểm tập trung đông người, nhất là trường học, chợ, siêu thị, bến xe, v.v...; Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

 

4. Hạn chế việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người tham gia trừ các trường hợp thực sự cần thiết và để phục vụ phòng, chống dịch.

 

5. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sư đoàn 10, các Sở: Y tế; Lao động, Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Công Thương; Tài chính; Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan thực hiện công tác phòng, chống dịch theo yêu cầu và hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan.

 

Yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung, ưu tiên cao nhất cho công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong tình hình hiện nay. Giao Sở Y tế theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định./.

hbnguyet


[1] Văn bản số 987-CV/TU ngày 31 tháng 01 năm 2020

[2] Các Văn bản số 148/UBND-KGVX ngày 15 tháng 01 năm 2020; Văn bản số 186/UBND-KGVX ngày 20 tháng 01 năm 2020; Văn bản số 264/UBND-KGVX ngày 24 tháng 01 năm 2020; Văn bản số 275/UBND-KGVX ngày 01 tháng 02 năm 2020.