Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (09-11-2020)

UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020

Vừa qua, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 4172/KH-UBND ngày 06/11/2020 về tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020.

 

Theo đó, tổng nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2020: 149 chỉ tiêu. Trong đó: Ngạch Chuyên viên: 108 chỉ tiêu; Ngạch Kế toán viên: 03 chỉ tiêu; Ngạch Kiểm lâm viên: 20 chỉ tiêu; Ngạch Kiểm lâm viên trung cấp: 12 chỉ tiêu; Ngạch Văn thư trung cấp: 06 chỉ tiêu.

 

Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức:là người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

 

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.

 

- Đủ 18 tuổi trở lên.

 

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng.

 

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

 

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

 

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp theo yêu cầu vị trí cần tuyển.

 

Hình thức, nội dung thi tuyển:Việc thi tuyển thực hiện theo 2 vòng thi, cụ thể:

 

Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy. Nội dung thi trắc nghiệm gồm 03 phần:

 

Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển (thời gian thi 60 phút).

 

Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi bằng tiếng Anh (thời gian thi 30phút). Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ tại vòng 1.

 

Phần III: Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm (thời gian thi 30 phút). Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là tin học thì người dự tuyển không phải thi tin học tại vòng 1.

 

Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

 

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ.

 

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

 

+ Người dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận.

 

Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin hoặc lý - tin trở lên.

 

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại điểm a khoản 1 Mục này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

 

Vòng 2: Thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành

 

- Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

 

- Thang điểm: 100 điểm.

 

- Thời gian thi: 180 phút.

 

Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển công chức gồm:

 

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

 

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 05 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

 

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

 

Trường hợp người dự thi tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại điểm a khoản này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

 

UBND tỉnh giaoSở Nội vụ thông báo công khai về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển, thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển theo quy định.

 

+ Thời gian thông báo: từ ngày 10 tháng 11 năm 2020.

 

+ Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển: 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai.

 

+ Phê duyệt danh sách người đủ điều kiện dự tuyển: Hoàn thành trước ngày 20 tháng 12 năm 2020.

 

Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2020 (Hoàn thành trước ngày 15 tháng 11 năm 2020). Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2020 triển khai các quy trình tuyển dụng và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả tuyển dụng, ban hành Quyết định tuyển dụng đối với các trường hợp trúng tuyển theo đúng quy định (Hoàn thành chậm nhất trong quý II/2021)./.

Hồng Vân