Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (13-02-2020)

UBND tỉnh Kon Tum công nhận Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen, Kon Plông

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ký Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 26/01/2020 công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Theo đó, tên của vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là “Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen, Kon Plông”.

Địa chỉ: Thị trấn Măng Đen và xã Măng Cành, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Ngành nghề kinh doanh: Rau, hoa, cây ăn quả.

Số lượng cơ sở kinh doanh: Hiện tại có 24 cơ sở kinh doanh trong vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao[1].

Đây là cơ sở để 24cơ sở kinh doanh trên địa bàn Thị trấn Măng Đen và xã Măng Cành, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của nhà nước để đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm ứng dụng công nghệ cao, áp dụng các biện pháp thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng trong sản xuất và quản lý chất lượng sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam, tiêu chuẩn quốc tế vào sản xuất sản phẩm nông nghiệp nhằm tạo ra sản phẩm nông nghiệp có chất lượng, năng suất, giá trị và hiệu quả cao./.

Hồng Vân[1] 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Khang Nông

2. Công ty VinEco - Tập đoàn Vin Group

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn KON PLONG AGRI-TOURISM

4. Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Phương

5. Công ty trách nhiệm hữu hạn BIOPHAP

6. Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại 16-3

7. Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Nông trại sinh học Việt Nam

8. Công ty Cổ phần Bình Minh Măng Đen

9. Công ty trách nhiệm hữu hạn Nông nghiệp xanh Măng Đen

10. Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Thảo Nhiên Măng Đen

11. Công ty Cổ phần Dược liệu Mê Kong

12. Công ty 4 Ways PTY LTD

13. Công ty trách nhiệm hữu hạn cây ăn quả Nguyễn Hạnh

14. Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Tú Phương Măng Đen

15. Công ty Cổ phần Tân Hưng

16. Công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Hòa

17. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bửu Lộc An

18. Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Nguyên Flower Farm

19. Công ty Cổ phần Dược liệu & Thực phẩm Măng Đen

20. Hợp tác xã rau hoa và du lịch Thanh Niên

21. Trang trại trồng trọt Nguyễn Quang Đông

22. Trang trại trồng trọt Nguyễn Quang Thịnh

23. Trang trại trồng trọt Trần Thị Minh Khai

24. Trang trại trồng trọt Nguyễn Thị Thiện Mỹ