Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (09-07-2020)

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh.

Ngày 09 tháng 7 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh. Theo đó, để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục hạn chế trong thời gian qua và tiếp tục phát huy những kết quả tích cực của các đơn vị, địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh động vật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

    - Tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên động vật với phương châm "chống dịch như chống giặc", phát huy vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương trong công tác phòng, chống, khống chế dịch bệnh, tránh tình trạng chủ quan, lơ là để dịch bệnh tái phát, lây lan ra diện rộng. Thực hiện nghiêm túc, kịp thời việc chi trả kinh phí hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh theo quy định.

    - Tổ chức tháng cao điểm (tháng 7 năm 2020) triển khai công tác phòng chống dịch bệnh động vật tại địa phương. Rà soát, kiểm tra các địa bàn có nguy cơ hoặc đang phát sinh dịch bệnh, khẩn trương chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp phòng, chống, dập dịch; ngăn chặn và xử lý dứt điểm các ổ dịch bệnh trước ngày 22 tháng 7 năm 2020, đảm bảo không để lây lan ra các địa bàn khác. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để dịch bệnh tiếp tục tái phát, phát sinh, diễn biến phức tạp, lây lan trên địa bàn và ra các địa phương khác.

    - Định kỳ hàng tuần (trước 10h00” ngày thứ Tư) báo cáo tình hình dịch bệnh động vật, việc chi trả kinh phí hỗ trợ phòng chống dịch bệnh tại địa phương và các nội dung của Chỉ thị này, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Đề nghị các Huyện ủy, Thành ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung nêu trên nhằm đem lại hiệu quả cao nhất.

3. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

    - Phối hợp các Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương triển khai các giải pháp ngăn chặn và xử lý dứt điểm các ổ dịch bệnh đến cuối tháng 7 năm 2020, đảm bảo không để lây lan ra các địa bàn khác.

     - Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện thành phố tổ chức tái đàn và giám sát chặt chẽ việc tái đàn theo quy định; triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt trong tháng cao điểm phòng chống dịch bệnh động vật (tháng 7 năm 2020).

     - Thường xuyên tổ chức các đoàn công tác đến các huyện thành phố để kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; Phân công lãnh đạo, công chức có chuyên môn thuộc đơn vị theo dõi, bám sát địa bàn, phối hợp các cơ quan chuyên môn của các huyện, thành phố để kịp thời nắm bắt tình hình dịch bệnh, hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định.

     - Định kỳ hằng tuần (trước 15h00” ngày thứ Tư) tổng hợp báo cáo tình hình dịch bệnh động vật, việc chi trả kinh phí hỗ trợ phòng chống dịch bệnh của các đơn vị, địa phương và các nội dung tại Chỉ thị này; đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh những giải pháp cụ thể, quyết liệt để chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả.

     Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để dịch bệnh tiếp tục tái phát, phát sinh, diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh.

     Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.             

                                                                                                  LVT