Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (10-08-2020)

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt bổ sung dự án KH&CN cấp tỉnh thực hiện năm 2020

Vừa qua, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 766/QĐ-UBND, ngày 07/8/2020 về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án KH&CN cấp tỉnh thực hiện năm 2020 thuộc lĩnh vực Sở hữu trí tuệ

Theo đó, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh:  Nhãn hiệu chứng nhận “Dệt Thổ cẩm Kon Tum” được UBND tỉnh phê duyệt với dự kiến sản phẩm đạt được là: Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu chứng nhận “Dệt Thổ cẩm Kon Tum” được Cục Sở hữu trí tuệ cấp. Thời gian thực hiện dự án 18 tháng./.

 

Danh mục Dự án