Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (18-06-2020)

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum triển khai Thông báo số 203/TB-VPCP ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 203/TB-VPCP ngày 10 tháng 6 năm 2020 tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống COVID-19, ngày 18/6/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành văn bản số 2149/UBND-KGVX về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 203/TB-VPCP ngày 10 tháng 6 năm 2020. Theo đó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các đơn vị, địa phương tiếp tục bước vào giai đoạn phát triển mới với các quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: Bảo đảm môi trường an toàn để phát triển và phát triển bền vững trong điều kiện bình thường mới. Quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Thông báo số 77-TB/TW ngày 5 tháng 6 năm 2020 là khai thác tối đa thị trường trong nước; thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các hoạt động kinh tế - xã hội. Các đơn vị, địa phương có kế hoạch phù hợp để phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt trong các hoạt động như giải ngân đầu tư công, phát triển kinh tế số... Tiếp tục phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ xâm nhập dịch bệnh từ bên ngoài, kiểm soát chặt chẽ hoạt động nhập cảnh trên các tuyến biên giới, tuyệt đối không chủ quan, lơ là; thực hiện biện pháp cách ly phù hợp đối với người nhập cảnh, không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Tạo điều kiện và thực hiện một cách nhân văn việc nhập cảnh của các chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao, công dân Việt Nam, nhưng phải bảo đảm không để nguồn bệnh xâm nhập, lây nhiễm. Thực hiện tốt việc bảo đảm an sinh xã hội, chú ý bảo đảm việc làm, hỗ trợ đối với người nghèo, không để bất cứ người dân nào bị đói, đứt bữa, “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

2. Đối với việc quản lý người nhập cảnh trên địa bàn tỉnh:

- Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan tạo điều kiện cho các chuyên gia, nhà đầu tư, nhà quản lý doanh nghiệp, công nhân tay nghề cao nhập cảnh làm việc và khảo sát các cơ hội đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; các doanh nhân, trí thức là người Việt Nam, công dân Việt Nam là học sinh, sinh viên, người già, người đi thăm thân, du lịch hết hạn, bị kẹt ở nước ngoài và các trường hợp đặc biệt khác... về nước theo quy định và hướng dẫn của Bộ Ngoại giao.

- Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn, bố trí địa điểm cách ly phù hợp, linh hoạt đối với từng đối tượng, có thu phí, tổ chức việc đón tiếp, xét nghiệm nhanh, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ các thủ tục cấp mới và gia hạn giấy phép lao động cho lao động nước ngoài và bảo đảm an toàn không lây nhiễm dịch bệnh.

- Sở Tài chính khẩn trương tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tài chính thẩm định, cấp bổ sung kinh phí cho địa phương theo quy định.

- Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp, Sở Y tế tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác phòng, chống dịch, không để gián đoạn, lơ là, chủ quan, nhất là ngăn ngừa nguy cơ xâm nhập dịch bệnh tại biên giới; thường xuyên báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về những vấn đề phát sinh để kịp thời xem xét, chỉ đạo.

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện việc đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài tại các nước, địa bàn an toàn, sẵn sàng tiếp nhận lao động là người Việt Nam theo hướng dẫn của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan triển khai Chương trình kích cầu du lịch nội địa. Đồng ý cho mở lại các dịch vụ vũ trường, karaoke. Công an tỉnh có biện pháp ngăn ngừa, chấn chỉnh một số hành vi lệch lạc, vi phạm pháp luật có nguy cơ cao xảy ra khi mở lại các dịch vụ này (như sử dụng ma túy,..).

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục chuẩn bị các cơ sở cách ly tập trung, bố trí các doanh trại quân đội, các trường của quân đội và cơ sở phù hợp làm nơi cách ly tập trung đối với người nhập cảnh.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp tục thực hiện cuộc vận động ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để tạo nguồn kinh phí cho phòng, chống dịch, chia sẻ với ngân sách nhà nước./.

Hồng Vân