Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (18-05-2020)

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống COVID-19

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 182/TB-VPCP ngày 15 tháng 5 năm 2020 về kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống COVID-19, ngày 18/5/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành văn bản số 1708/UBND-KGVX về việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 182/TB-VPCP. Theo đó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Thủ trưởng các Sở, ban ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm nỗ lực khắc phục khó khăn, đổi mới sáng tạo để thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng chống dịch hiệu quả trong điều kiện bình thường mới, bảo đảm sự bình yên cho nhân dân. Không chủ quan, lơ là công tác phòng, chống dịch, bảo đảm sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh, quyết không để dịch bệnh quay trở lại. Thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt chú ý quản lý tốt, tạo thuận lợi nhưng bảo đảm chặt chẽ trong thực hiện cách ly y tế đối với các chuyên gia, công nhân tay nghề cao, nhà quản lý được nhập cảnh. Kịp thời thực hiện gói an sinh xã hội, bảo đảm đúng đối tượng, chống thất thoát, trục lợi chính sách; biểu dương các tấm gương tốt nhường phần được hỗ trợ cho người khó khăn hơn. Đại diện chính quyền không được ép người dân ký đơn từ chối nhận hỗ trợ, nếu phát hiện phải xử lý nghiêm.

Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan tiếp tục duy trì các bộ phận trực, đội phản ứng nhanh, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh; đẩy mạnh việc ứng dụng các công cụ công nghệ phục vụ phòng, chống dịch, lập hồ sơ sức khỏe người dân…

Sở Ngoại vụ: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các văn bản hướng dẫn của Bộ Ngoại giao đối với người từ nước ngoài về Việt Nam. Khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Văn bản số 1683/UBND-KGVX ngày 16 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Sở Công Thương, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh: Tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sản xuất kinh doanh, xúc tiến, thu hút đầu tư, xuất nhập khẩu.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan triển khai công tác xúc tiến, quảng bá du lịch, chuẩn bị các công việc cần thiết để mở cửa đón khách du lịch quốc tế khi điều kiện cho phép.

Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương (trước hết là ngành y tế và quân đội) triển khai quyết toán việc sử dụng kinh phí phòng, chống dịch, bảo đảm thực hiện theo đúng quy định, tránh sai phạm. Cán bộ y tế, người làm công tác phòng, chống dịch tiếp tục được hưởng các chế độ phụ cấp phòng, chống dịch theo quy định. Tổng hợp, báo cáo việc sử dụng kinh phí phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1683/UBND-KGVX ngày 16 tháng 5 năm 2020.

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ): Phối hợp với Sở Y tế (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh) đề xuất khen thưởng, động viện kịp thời các tổ chức, cá nhân điển hình, có nhiều thành tích trong công tác phòng, chống dịch thời gian qua.

Công an tỉnh: Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm minh các trường hợp tung tin thất thiệt liên quan đến phòng, chống dịch bệnh.

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế tiếp tục kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh, thực hiện nghiêm việc cách ly tập trung, không để lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng. Các trường hợp là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp, công chức thực hiện công vụ, sinh viên nước ngoài học tập trên địa bàn tỉnh được tạo điều kiện nhập cảnh nhưng phải thực hiện cách ly phù hợp. Tiếp tục quản lý chặt chẽ người qua lại đường mòn, lối mở trên các tuyến biên giới đường bộ./.

Hồng Vân