Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (29-07-2020)

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID - 19

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp và lây lan trong cộng đồng tại các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quãng Ngãi… Trong khi đó, việc giao lưu đi lại giữa tỉnh Kon Tum với các tỉnh có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng khá thường xuyên và có phần thuận lợi nên nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào tỉnh ta tương đối cao.

Nhằm chủ động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Ngày 29/7/2020 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tinh ban hành văn bản số 2750/UBND-KGVX về việc khẩn trương thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện các yêu cầu sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo duy trì và thực hiên nghiêm túc công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương. Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh không lơ là, chủ quan để dịch bệnh xuất hiện và lây lan trong cộng đồng

2. Rà soát lại các cuộc họp, hội nghị, hoạt động tập trung đông người, nếu chưa thật sự cần thiết thì tạm dừng, trường hợp tổ chức thì phải đảm bảo nghiêm công tác phòng, chống dịch (đo thân nhiệt, sắp xếp vị trí ngồi giãn cách theo quy định, đeo khẩu trang,…)

3. Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch (thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; đeo khẩu trang khi ra đường, nơi công cộng…; không tụ tập đông người…)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng./.

hbnguyet