Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (21-07-2022)

Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum vừa ban hành Văn bản số 2332/UBND-KGVX ngày 21/7/2022 về việc triển khai thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

 

Theo đó, thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Phiên họp thứ 15 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 (Thông báo số 205/TB-VPCP ngày 15 tháng 7 năm 2022); Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương:

 

1. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước dịch bệnh; tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Chính phủ ban hành Chương trình phòng chống dịch COVID-19, Kế hoạch số 922/KH-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Nghị quyết số 38/NQ-CP của Chính phủ; thực hiện nghiêm, linh hoạt, hiệu quả 3 trụ cột phòng, chống dịch (xét nghiệm, cách ly, điều trị) và công thức: 2K (Khẩu trang, Khử khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác.

 

2. Tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo theo Thông báo số 205/TB-VPCP ngày 15 tháng 7 năm 2022 nêu trên: (1) Đặt tính mạng, sức khỏe của người dân lên trên hết, trước hết. (2) Người dân là chủ thể, là trung tâm, chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của Nhân dân. (3) Phòng dịch từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở; phòng dịch là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, phòng dịch tốt thì không phải chống dịch. (4) Phòng, chống dịch là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, tham gia của Nhân dân. (5) Tiêm vắc xin là quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người dân, với bản thân, gia đình và cộng đồng.

 

3. Theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tiếp tục thực hiện quyết liệt, có hiệu quả: công tác phòng, chống các dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; hoàn thành các chỉ tiêu tiêm vắc xin phòng COVID-19; kiểm soát biến thể mới (chủng BA.4 và BA.5); nâng cao năng lực của hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở; đảm bảo và thực hiện mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế theo đúng quy định; thực hiện tốt công tác thu dung, điều trị và nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân viên y tế trường học; công tác truyền thông về tác dụng, hiệu quả của vắc xin, vai trò của ý thức người dân, cảnh báo về mức độ nguy hiểm của các biến chủng mới... theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Thông báo số 205/TB-VPCP nêu trên và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại các Văn bản: số 2260/UBND-KGVX ngày 15 tháng 7 năm 2022, số 2200/UBND-KGVX ngày 11 tháng 7 năm 2022, số 1686/UBND-KGVX ngày 02 tháng 6 năm 2022, số 2055/UBND-KGVX ngày 30 tháng 6 năm 2022, số 1926/UBND-KGVX ngày 21 tháng 6 năm 2022..., các văn bản khác có liên quan.

 

Giao Sở Y tế tổng hợp, xử lý theo thẩm quyền kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, đơn vị, địa phương; có hướng dẫn kịp thời, phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đối với các vấn đề vượt thẩm quyền.

                                                                                                                                                      LVT