Trang chủ >> Tin tức & Sự kiện   (13-01-2019)

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc với Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học Công nghệ

Chiều ngày 14/01/2019, đồng chí Bùi Thanh Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cùng đoàn công tác đã có buổi thăm và làm việc với Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN.

 


Toàn cảnh buổi làm việc

 

Mở đầu buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Thanh - Giám đốc Trung tâm  Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN thay mặt tập thể cán bộ, việc chức và người lao động (CBVC&NLĐ) trong đơn vị cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo Sở đã bố trí thời gian cho buổi thăm và làm việc với Trung tâm. Thay mặt Lãnh đạo Trung tâm đồng chí Lê Văn Thanh báo cáo kết quả hoạt động của Trung tâm trong năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019, nêu một số hạn chế, khó khăn cùng các kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo Sở và tỉnh nhằm tạo điều kiện tốt hơn nữa trong việc hỗ trợ và chỉ đạo các hoạt động của Trung tâm.

 

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Bùi Thanh Bình - Giám đốc Sở đánh giá cao sự nổ lực, phấn đấu của toàn thể CB,VC&NLĐ của Trung tâm trong thời gian vừa qua, đồng thời nêu ra các công việc Trung tâm cần phải tập trung triển khai trong năm 2019: Tập trung kiện toàn bộ máy hoạt động của Trung tâm, trên cơ sở thành lập các phòng ban chức năng hỗ trợ lãnh đạo Trung tâm trong công tác chuyên môn. Cần tập trung hoàn thiện và nâng cao vai trò của Trung tâm theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Trung tâm với doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành; Tập trung vào công tác nghiên cứu và triển khai ứng dụng các thành tựu KH&CN trong phát triển dược liệu, nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao,..../.

Tin, ảnh: NVL