Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (23-05-2020)

Họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020 (đợt 2).

Ngày 22/5/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh năm 2020 (đợt 2) đối với nhiệm vụ đề xuất: “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình nhân giống, trồng và sơ chế Gấc (Momordica cochinchinensis (Lour.) Speng). theo tiêu chuẩn GACP – WHO trên địa bàn  tỉnh Kon Tum.

 

Quang cảnh buối làm việc của Hội đồng KH&CN

Tham dự Hội đồng có đại diện các Sở, ngành và các cơ quan chuyên môn thuộc lĩnh vực nhiệm vụ KH&CN đề xuất. Đồng chí Bùi Thanh Bình – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh làm chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các thành viên của Hội đồng đã tập trung phân tích, đánh giá các tiêu chí như: Tính cấp thiết; tính liên ngành, liên vùng và tầm quan trọng của vấn đề khoa học đặt ra; khả năng không trùng lắp với các nhiệm vụ khác; nhu cầu cần thiết phải huy động nguồn lực của tỉnh cho việc thực hiện; khả năng huy động được nguồn kinh phí ngoài ngân sách để thực hiện…

Kết thúc cuộc họp, Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu theo đúng qui định./.

hbnguyet