Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (16-09-2022)

Kế hoạch Triển khai các hoạt động Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên - Nhi đồng lần thứ XV (2022-2023)

Ngày 16/9/2022, Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật ban hành Kế hoạch số 3079/KH-BTC về việc triển khai các hoạt động Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên - Nhi đồng lần thứ XV (2022-2023)

 

Theo đó, nhằm hưởng ứng Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên - Nhi đồng toàn quốc, qua đó khơi dậy tiềm năng, phát huy tính tư duy sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng, tạo sân chơi khoa học bổ ích cho học sinh, sinh viên, giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng, xây dựng ước mơ để trở thành nhà sáng chế trong tương lai, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Kon Tum. Chọn những mô hình, sản phẩm xuất sắc tham gia Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc. Kế hoạch tổ chức triển khai như sau:

 

1. Đối tượng dự thi: Tất cả các em Thanh, Thiếu niên và Nhi đồng trong tỉnh từ 6 tuổi đến 18 tuổi đều có quyền đăng ký tham gia Cuộc thi. Khuyến khích các em là người dân tộc thiểu số, các em khuyết tật tham gia

 

2. Lĩnh vực dự thi: Các mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi thuộc 5 lĩnh vực sau đây:

 

(1) Đồ dùng dành cho học tập;

 

(2) Phần mềm tin học;

 

(3) Đồ chơi trẻ em và đồ dùng phục vụ giải trí;

 

(4) Các dụng cụ sinh hoạt gia đình;

 

(5) Bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.  

 

3. Thời gian tổ chức: Từ tháng 9 năm 2022 đến 31 tháng 7 năm 2023

 

- Thời hạn nhận hồ sơ dự thi: Hết ngày 15 tháng 6 năm 2023 (theo dấu bưu điện)

 

- Thời gian chấm các mô hình/sản phẩm dự thi: Tháng 7 năm 2023

 

- Chọn mô hình/sản phẩm tham dự Cuộc thi sáng tạo Thanh Thiếu niên và Nhi đồng toàn quốc: Cuối tháng 7 năm 2023

 

- Lễ tổng kết và trao giải: Quý IV năm 2023./.