Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (26-03-2020)

Tăng cường hình thức họp trực tuyển để phòng chống dịch Covid-19

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả cao; ngày 25/3/2020, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 819/VP-TTHCC về tăng cường hình thức họp trực tuyển để phòng chống dịch Covid-19

Theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường hình thức họp trực tuyến khi tổ chức họp, hội nghị. Đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị có lắp đặt điểm cầu bố trí phòng họp trực tuyến, đảm nhiệm công tác phục vụ và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại điểm cầu mình quản lý.

Đề nghị Sở Y tế bố trí nhân viên y tế và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại các điểm cầu chính (Hội trường Ngọc Linh và các điểm cầu khác khi có yêu cầu); Chỉ đạo trung tâm y tế các huyện, thành phố tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 tại các điểm họp trực tuyến và các cuộc họp, hội nghị tại các địa phương./.

hbnguyet