Trang chủ >> Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 203/TB-VPCP ngày 10 tháng 6 năm 2020 tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống COVID-19, ngày 18/6/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành văn bản số 2149/UBND-KGVX về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 203/TB-VPCP ngày 10 tháng 6 năm 2020. Theo đó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Ban hành hệ thống tài liệu nội bộ thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum

Ban hành hệ thống tài liệu nội bộ  thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum
Ngày 05/6/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 48/QĐ-SKHCN về việc ban hành hệ thống tài liệu nội bộ thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum.

Chỉ thị của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Chỉ thị của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ  khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19  trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Chỉ thị số 07/CT-UBND về nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Dịch vụ chứng thực bản sao điện tử sẽ khai trương ngày 1/7

Dịch vụ chứng thực bản sao điện tử sẽ khai trương ngày 1/7
Ngày 1/7 tới, dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (Cổng DVCQG) sẽ khai trương và triển khai đồng loạt trên toàn quốc. Đây là bước tiến lớn trong xây dựng Chính phủ điện tử, giúp người dân, DN thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử.