Trang chủ >> Tin KH&CN trong nước

Thông điệp Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 2020: Tiêu chuẩn giúp bảo vệ hành tinh

Thông điệp Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 2020: Tiêu chuẩn giúp bảo vệ hành tinh
Thông điệp Ngày tiêu chuẩn thế giới 2020 với chủ đề “Tiêu chuẩn giúp bảo vệ hành tinh” được đưa ra bởi ba tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế hàng đầu: ISO, IEC và ITU.

Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện về việc tiếp tục phòng, chống COVID-19

Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện về việc tiếp tục phòng, chống COVID-19
Ngày 24/9/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 1300/CĐ-TTg yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tiêu chuẩn quốc gia về bánh Trung thu: Chất lượng quy về một chuẩn!

Tiêu chuẩn quốc gia về bánh Trung thu: Chất lượng quy về một chuẩn!
(VietQ.vn) - Bộ KH&CN vừa công bố tiêu chuẩn quốc gia dành cho bánh trung thu, bao gồm bánh nướng, bánh dẻo. Các tiêu chuẩn này sẽ giúp doanh nghiệp áp “chuẩn” trong sản xuất cũng như công bố chất lượng sản phẩm.

Bộ Y tế ban hành Sổ tay “Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới”

Bộ Y tế ban hành Sổ tay “Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới”
Ngày 8/9/2020, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 3888/QĐ-BYT về việc ban hành Sổ tay “Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới”.

Quy định mới của Chính phủ về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Quy định mới của Chính phủ về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.
Ngày 10/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

Chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước  trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1294/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2020 về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Theo đó: