Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (07-08-2022)

Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ngày 05 tháng 8 năm 2022, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum ban hành Văn bản số 3341/CV-BCĐ về việc đánh giá kết quả tiêm vắc xin COVID-19 và khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu tiêm vắc xin phòng COVID-19.

 

Theo đó, tính đến ngày 31/7/2022, tỷ lệ tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên cơ bản đạt mục tiêu đề ra, tỷ lệ tiêm đủ liều vắc xin cơ bản trên tổng dân số đạt 73,81%. Tuy nhiên, tiến độ tiêm các mũi nhắc lại cho người từ 12 tuổi trở lên và tiêm liều cơ bản cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi còn rất chậm, chưa đạt mục tiêu đề ra: Đối tượng từ 18 tuổi trở lên tiêm liều nhắc lại lần 1 đạt 76,54%, tiêm liều nhắc lại lần 2 đạt 60,59%; đối tượng từ 12 đến 17 tuổi tiêm liều nhắc lại đạt 39,60%; đối tượng từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm mũi 1 đạt 85,39%, tiêm mũi 2 đạt 39,34%.

 

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 tiếp tục có những diễn biến mới phức tạp, nhiều biến chủng mới xuất hiện, số ca mắc COVID-19 đang có xu hướng tăng trở lại. Nhằm tiếp tục tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đồng thời hoàn thành các chỉ tiêu về tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 664/CĐ-TTg ngày 25/7/2022, Công văn số 4707/VPCP-KGVX ngày 27/7/2022 của Văn phòng Chính phủ, Văn bản số 4018/BYT-DP ngày 28/7/2022 của Bộ Y tế và Văn bản 2416/UBND-KGVX ngày 27/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

 

1. Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan

 

1.1. Trung tâm Y tế các huyện, thành phố:

 

Tăng cường và đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại cho người từ 12 tuổi trở lên và tiêm liều cơ bản cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trước 30/8/2022.

 

Tổ chức tiêm chủng khoa học, an toàn, hiệu quả theo các hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế. Tổ chức nhiều điểm tiêm lưu động tại các trường học, nhà máy, khu công nghiệp, cụm dân cư, tiêm tại nhà cho các đối tượng đi lại khó khăn...

 

Tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc việc rà soát, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người để kiểm tra, vận động đối tượng tham gia tiêm chủng. Đặc biệt lưu ý đối với các đơn vị tỷ lệ tiêm chủng đạt tỷ lệ thấp, không để xảy ra tình trạng vùng lõm tiêm chủng.

 

Đẩy nhanh tiến độ và tăng tốc sử dụng các loại vắc xin có hạn sử dụng ngắn hoặc các vắc xin đã rã đông, tuyệt đối không để tình trạng phải hủy bỏ vắc xin do hết hạn sử dụng.

 

Tăng cường đa dạng các hoạt động truyền thông cho người dân và cộng đồng các thông tin về biến chủng mới, sự cần thiết của việc tiêm chủng đủ mũi và các mũi nhắc lại, vận động người dân tham gia tiêm chủng kịp thời và đầy đủ để đạt được hiệu quả phòng bệnh tốt nhất.

 

Tiếp tục duy trì áp dụng nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19 để quản lý và theo dõi tiến độ tiêm chủng, cập nhật thông tin tiêm chủng, thực hiện nhập mới hàng ngày và nhập hồi cứu đối tượng tiêm chủng lên Hệ thống tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo đúng tiến độ tiêm chủng của địa phương.

 

1.2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

 

Đầu mối hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật, cập nhật thông tin mới và hướng dẫn kịp thời, đồng thời đảm bảo cung ứng đầy đủ vắc xin, trang thiết bị, vật tư tiêm chủng cho các đơn vị.

 

Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác tiêm chủng, định kỳ đánh giá tỷ lệ tiêm vắc xin COVID-19 của các huyện, thành phố và tham mưu cho Ban Chỉ đạo các văn bản chấn chỉnh kịp thời.

 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

 

Phát động đợt cao điểm chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại địa phương. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để vận động, tuyên truyền nhằm huy động toàn bộ đối tượng chưa được tiêm chủng hoặc tiêm chưa đủ mũi tham gia tiêm vắc xin phòng COVID theo kế hoạch của ngành y tế, chịu trách nhiệm về việc đảm bảo hoàn thành các mục tiêu tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trước 30/8/2022.

 

Xác định rõ nhiệm vụ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 là tiêm chủng chống dịch. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã và các đơn vị có liên quan, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương, cộng đồng cùng thực hiện để hoàn thành công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn.

 

Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn, đối với các địa phương có tỷ lệ tiêm chủng thấp, chậm tiến độ cần có các giải pháp, hành động cụ thể để đẩy nhanh tiến độ tiêm.

 

Chỉ đạo trọng điểm, trọng tâm đối với các xã, phường, thị trấn chưa đạt tiến độ, tỷ lệ chỉ tiêu tiêm vắc xin COVID-19 (theo các phụ lục của từng huyện, thành phố gửi kèm). Tập trung nguồn lực, gắn trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, địa phương; nêu cao vai trò gương mẫu của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên tại các cơ quan, đơn vị, địa phương tiên phong tham gia tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

 

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiếp tục phối hợp với ngành Y tế trong công tác tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho các cháu từ 5 đến dưới 18 tuổi, đặc biệt là trong thời gian vào dịp hè. Chủ động liên hệ với ngành Y tế để lên lịch cụ thể và tổ chức tiêm chủng tại trường học cho các cháu, thông báo cho phụ huynh học sinh và vận động phụ huynh đưa con em tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch.

 

Đảm bảo bắt buộc học sinh phải được tiêm vắc xin đầy đủ trước khi nhập học năm học mới vào tháng 9/2022. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về tỷ lệ tiêm vắc xin COVID-19 cho nhóm đối tượng là học sinh trên địa bàn tỉnh.

 

4. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ động liên hệ với các cơ quan truyền thông tuyến trên để xây dựng các tài liệu truyền thông và tổ chức tuyên truyền phù hợp với tình hình dịch hiện nay. Tổ chức đa dạng các hoạt động truyền thông cho người dân và cộng đồng các thông tin về biến chủng mới, sự cần thiết của việc tiêm chủng đủ mũi và các mũi nhắc lại, vận động người dân tham gia tiêm chủng kịp thời và đầy đủ để đạt được hiệu quả phòng bệnh tốt nhất.

                                                                                                                                              LVT