Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (28-07-2022)

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum vừa ban hành Văn bản số 2416/UBND-KGVX ngày 27/7/2022 về việc tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19.

 

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 664/CĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2022 về việc tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

 

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương:

 

Tiếp tục, khẩn trương thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ liên quan đến công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, nhất là tại Văn bản: số 2260/UBND-KGVX ngày 15 tháng 7 năm 2022, số 2200/UBND-KGVX ngày 11 tháng 7 năm 2022, số 1926/UBND-KGVX ngày 21 tháng 6 năm 2022 (gửi kèm theo). Đặc biệt cần nêu cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên tại các cơ quan, đơn vị, địa phương tiên phong tham gia tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 (theo đối tượng đã được Bộ Y tế hướng dẫn).

 

2. Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

 

Theo chức năng nhiệm vụ tiếp tục rà soát, chủ động phối hợp với ngành Y tế đảm bảo hoàn thành việc tiêm vắc xin mũi 3, mũi 4 cho các lực lượng công an, quân đội, giáo viên, người làm việc trong lĩnh vực giao thông vận tải, người cung cấp dịch vụ thiết yếu, người làm việc tại các cơ sở dịch vụ du lịch, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, người làm việc trong các doanh nghiệp, khu công nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Y tế; hoàn thành tiêm vắc xin cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trong tháng 8 năm 2022 và đẩy nhanh tiêm mũi 3 cho người từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế; đảm bảo không bỏ sót đối tượng cần tiêm chủng.

 

3. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

 

Tiếp tục triển khai các biện pháp, giải pháp đẩy nhanh việc tiêm chủng trên địa bàn tỉnh đảm bảo không bỏ sót đối tượng cần tiêm chủng, tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin cho người dân (trong đó, hoàn thành việc tiêm vắc xin mũi 3, mũi 4 cho lực lượng lực y tế); giao chỉ tiêu và tiến độ thực hiện đến tận cấp xã.

 

Chỉ đạo tổ chức các đội tuyên truyền, vận động tiêm vắc xin đến từng địa bàn dân cư; công khai các điểm tiêm chủng trên địa bàn (địa chỉ, người phụ trách, thông tin liên hệ) và thông tin đến người dân để người dân biết và đi tiêm chủng kịp thời.

 

Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai tiêm chủng trên địa bàn, không để tình trạng vắc xin không được sử dụng kịp thời, gây lãng phí.

 

Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cam kết, chịu trách nhiệm về kết quả tiêm trên địa bàn trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

4. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Y tế đẩy mạnh công tác tuyên truyền thường xuyên, liên tục trên tất cả các phương tiện thông tin về tiêm vắc xin, lợi ích, hiệu quả của vắc xin; cảnh báo về các biến thể mới của Omicron và hướng dẫn người dân chăm sóc sức khỏe sau nhiễm COVID-19; tập trung truyền thông về tiêm chủng cho các đối tượng nguy cơ cao, bệnh lý nền (bao gồm cả trẻ em), những người muốn lựa chọn vắc xin, người sống ở khu vực có tỷ lệ bao phủ vắc xin thấp; xây dựng nội dung truyền thông trước, trong và sau chiến dịch tiêm chủng.

 

5. Đề nghị đồng chí Bí thư Thành ủy, Huyện ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục quan tâm sâu sát đến công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn./.

                                                                                                                                                      LVT