Chủ tịch UBND tỉnh ký Công điện về rà soát, lập danh sách người nước ngoài và công dân Việt Nam nhập cảnh về nước đang cư trú tại địa phương

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 tại Thông báo số 122/TB-VPCP ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ, ngày 24 thảng 03 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ký Công điện số 02/CĐ-CTUBND về rà soát, lập danh sách người nước ngoài và công dân Việt Nam nhập cảnh về nước đang cư trú tại địa phương kể từ ngày 7-3 đến 24-3-2020. Theo đó, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Giám đốc Công an tỉnh:Chỉ đạo lực lượng công an các cấp phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương rà soát, lập danh sách tất cả người nước ngoài và công dân Việt Nam từ nước ngoài nhập cảnh về nước hiện đang cư trú tại địa phương kể từ ngày 7-3 đến 24-3-2020, trong đó chú ý rà soát từng đường phố, ngõ xóm, từng nhà, không để sót người nhập cảnh theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an.

Thủ trưởng công an các cấp: báo cáo danh sách về cho Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các cấp ở địa phương trước 12h00 ngày 25 tháng 3 năm 2020 để chỉ đạo xử lý; Công an tỉnh tổng hợp, báo cáo danh sách cho Bộ Công an theo yêu cầu.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các cấp; Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

Chỉ đạo các cấp chính quyền địa phương, các thôn, tổ dân phố chủ động phối hợp với lực lượng công an để rà soát, lập danh sách; chỉ đạo thực hiện cách ly, thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe để xử lý kịp thời các trường hợp mắc bệnh, nghi mắc bệnh, không để lây lan dịch bệnh trong cộng đồng./.

Hồng Vân