Phòng, chống dịch bệnh Covid-19: tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-191 và việc xử lý thông tin báo nêu về việc ứng xử với khách du lịch nước ngoài2, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục ban hành văn bản số 824/UBND-KGVX, ngày 18/3/2020; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

 1.  Các đơn vị, địa phương, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các cấp: Tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, chuẩn bị tốt nhất nhân lực và cơ sở vật chất, sẵn sàng ứng phó trong trường hợp dịch bùng phát trên diện rộng, hạn chế tối đa mắc và tử vong do dịch bệnh. Tiếp tục thực hiện nghiêm, quyết liệt các chỉ đạo của Trung ương3, Bộ ngành, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.  Sở Y tế

-    Ngoài các trường hợp nhập cảnh được cách ly tập trung hiện nay, thực hiện việc cách ly tập trung đối với người nhập cảnh từ Mỹ, các nước châu Âu, các nước ASEAN; đồng thời thực hiện việc cách ly, giám sát y tế tại gia đình, doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, giám sát theo nhóm đối với các đối tượng không thuộc diện cách ly tập trung. Phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố giám sát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp này, bảo đảm cách ly, giám sát đúng đối tượng, đủ thời gian theo quy định. Nghiêm cấm việc kỳ thị người mắc bệnh, người nghi mắc bệnh.

-    Các bệnh viện đều phải có phương án nóng, chuẩn bị tốt nhất điều kiện và phương án sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh. Ngành y tế phát động và thực hiện đợt thi đua đặc biệt, huy động toàn lực lượng của ngành, người có chuyên môn y tế, (kể cả người về hưu) ở tất cả các tuyến cho phòng, chống dịch.

-   Hướng dẫn, hỗ trợ việc khai báo y tế; triển khai rộng rãi việc xét nghiệm; lưu ý xét nghiệm đối với các trường hợp yếu thế trong xã hội.

-   Bảo đảm trang thiết bị, vật tư y tế cho các bệnh viện, bảo đảm đủ cơ số theo yêu cầu phòng, chống dịch.

3.  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

-   Khẩn trương rà soát về tình hình khách du lịch nước ngoài trên địa bàn; chỉ đạo các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch, cơ sở lưu trú, nhất là tại các khu, điểm du lịch thực hiện nghiêm quy định của Luật du lịch về việc không phân biệt, đối xử đối với khách du lịch; chấn chỉnh và xử lý nghiêm mọi hành vi kỳ thị, từ chối phục vụ khách du lịch là người nước ngoài.

-    Hướng dẫn các địa phương, đơn vị kinh doanh du lịch, cơ sở lưu trú du lịch chủ động triển khai các giải pháp về phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan y tế; có biện pháp phù hợp để hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch nước ngoài đến địa phương, bảo đảm an toàn, có tổ chức ( Đặc biệt lưu ý khi có khách đăng ký lưu trú thì đề nghị các cơ sở lưu trú báo cáo với địa phương và các ngành liên quan để chỉ đạo kịp thời)

-  Thông báo tạm dừng tham quan, du lịch tại một số địa điểm trên địa bàn tỉnh để thực hiện nghiêm giải pháp hạn chế tập trung đông người.

-    Phối hợp chuẩn bị các cơ sở cách ly để sẵn sàng tiếp nhận và cách ly số lượng lớn khi cần thiết.

4.   Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum, Cổng Thông tin điện tử tỉnh

-     Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch, cách thức tự bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, khai báo y tế tự nguyện, các điển hình tốt trong phòng, chống dịch; tiếp tục lên án và xử lý nghiêm việc đưa tin sai sự thật, khai báo y tế không trung thực, không chấp hành việc cách ly theo quy định.

-    Tiếp tục thông tin tuyên truyền, khuyến cáo việc ngăn ngừa lây lan dịch bệnh ngay từ trong gia đình, chú ý khuyến cáo đối với người có bệnh nền, người cao tuổi theo dõi sức khỏe, khai báo y tế tự nguyện.

5.   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

-    Tiếp tục tập trung chỉ đạo rà soát, kiểm tra công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, sẵn sàng ứng phó trong trường hợp dịch xảy ra trên diện rộng, bảo đảm 4 tại chỗ; giám sát chặt chẽ việc cách ly tại gia đình, hạn chế tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

-    Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương rà soát về tình hình khách du lịch nước ngoài trên địa bàn và triển khai các biện pháp phòng chống dịch đúng theo các văn bản chỉ đạo và Hướng dẫn.

-    Phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị cơ sở, tổ dân phố, thôn làng và từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong giám sát chặt chẽ và có biện pháp hỗ trợ gia đình có người nghi nhiễm, bị cách ly./.

hbnguyet


Thông báo số 102/TB-VPCP ngày 17/3/2020.

Văn bản số 2052/VPCP-KGVX ngày 17/3/2020.

Đặc biệt nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.