Quy chế Cuộc thi “ Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Kon Tum (25/9/1930 – 25/9/2020)

Theo Kế hoạch số 111-KH/BTGTU ngày 17/01/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Kon Tum (25/9/1930 – 25/9/2020); Ngày 12/03/2020 Ban tổ chức Cuộc thi ban hành quy chế Cuộc thi. Trong đó, Quy chế quy định chi tiết một số nội dung như sau:

 

1. Về Đối tượng dự thi: Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh (phổ thông trung học), sinh viên và nhân dân hiện đang sinh sống, công tác, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Kon Tum (trừ thành phần tham gia Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc Cuộc thi và cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

2. Về hình thức thi:

Cuộc thi được thực hiện bằng 02 hình thức: Thi viết và thi trắc nghiệm hàng tháng trên Trang thông tin điển tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Trang thông tin điện tử của Tỉnh đoàn Kon Tum; mỗi người dự thi có thể tham gia cả hai hình thức thi

3. Yêu cầu về bài dự thi

a. Đối với bài dự thi viết:

-   Người dự thi trả lời các câu hỏi và gửi bài thi bằng hình thức viết tay hoặc đánh máy (trường hợp đánh máy thì dùng font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14)

-   Bài dự thi phải nộp bản gốc, có ghi rõ họ tên, tuổi, dân tộc, giới tính, nghề nghiệp, đơn vị công tác, học tập, nơi thường trú, số điện thoại (nếu có), có chữ ký của người dự thi và gửi về Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, các đảng ủy: Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Phòng công tác Đảng, công tác chính trị (Công an tỉnh), Phòng Chính trị ( Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ hiu Bộ đội Biên phòng tỉnh) tổng hợp, lập danh sách bài dự thi ở địa phương, đơn vị gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiệp về : Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum (địa chỉ: số 236, đường Bà Triệu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

-    Hình ảnh minh họa cho bài tự luận (nếu có)

-    Bài dự thi không hợp lệ nếu sao chép dưới mọi hình thức

b. Yêu cầu đối với bài dự thi trắc nghiệm:

-   Thí sinh tiến hành các thao tác theo hướng dẫn và hoàn thành bài dự thi, bài dự thi hợp lệ là bài dự thi đã đăng ký đầy đủ các thông tin theo yêu cầu và trả lời tất cả các câu hỏi của 1 bài thi

    Bước 1: Truy cập vào địa chỉ: www.tuyengiaokontum.org.vn hoặc www.tuoitrekontum.org.vn vào chuyên mục Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Kon Tum (25/9/1930 – 25/9/2020), để tham gia dự thi

    Bước 2: Tiến hành đăng ký các thông tin cá nhân theo hướng dẫn: Họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, điện thoại, cơ quan (đơn vị) nơi công tác(học tập) hoặc địa chỉ thường trú… theo yêu cầu.

    * Ghi chú: Về mục “ Thuộc đơn vị”, sẽ được tính theo đầu mới huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy (người tham gia dự thi đang công tác thuộc đảng ủy nào thì chọn “ Thuộc đơn vị” tương ứng, đối với người đã nghỉ hưu, đang học tập, sinh sống … nếu đang thường trú, tạm trú tại huyện, thành phố nào thì chọn “ Thuộc đơn vị” huyện ủy, thành ủy tương ứng). Nếu chưa có trong danh sách thì tự nhập vào

     Bước 3: Sau khi hoàn tất thao tác đăng ký, người dự thi đánh dấu vào ô xác thực và ấn nút “BẮT ĐẦU THI” để tham gia cuộc thi

     Sau khi trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm (bắt buộc trả lời), người dự thi ấn nút “NỘP BÀI DỰ THI”

-    Bài dự thi không hợp lệ là bài dự thi không tiến hành đầy đủ các bước thao tác, không điền đầy đủ thông tin, không trả lời hết số câu hỏi của 1 bài thi (phần mềm máy tính sẽ không tích hợp kết quả đối với bài dự thi không hợp lệ)

4.   Số lượng câu hỏi, thang điểm

-     Đối với bài dự thi viết: có 8 câu hỏi với tổng điểm của cả bài tối đa là 100 điểm ( gồm điểm nội dung và điểm hình thức)

-    Đối với bài dự thi trắc nghiệm: Có tổng số câu hỏi 80 câu/4 tháng (20 câu/tháng/bài thi); Tổng điểm tối đa của 1 bài thi là 100 điểm ( mỗi câu hỏi có từ 2 đến 4 đáp án, trong đó chỉ có 1 đáp án đúng. Người trả lời đúng đáp án đạt 5 điểm/câu hỏi

5.   Về xếp giải

-     Đối với giải tập thể: Tập thể được giải phải có những điều kiện sau:

      + Có tổ chức phát động hưởng ứng Cuộc thi ở cấp mình. Tập thể nào không tổ chức phát động hưởng ứng Cuộc thi thì không được xem xét để xếp giải

      + Có tham mưu tổ chức phát động hưởng ứng Cuộc thi

      + Có nhiều bài tham gia, bài thi có chất lượng

      + Có báo cáo kết quả triển khai tổ chức Cuộc thi

      + Tập thể đạt các giải theo cơ cấu giải thưởng thì phải có ít nhất 01 cá nhân đạt giải

      * Giải thưởng cho tập thể dành cho ban tuyên giáo ( tuyên huấn) các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy)

-    Đối với giải cá nhân

-    Các bài đạt giải phải đảm bảo theo yêu cầu của bài dự thi

-    Các bài dự thi viết thuộc các giải theo cơ cấu giải thưởng phải được vào chấm điểm vòng chung khảo

-    Xếp hạng các giải theo thứ tụ thang điểm từ trên xuống và thời gian làm bài thi (đối với bài thi trắc nghiệm)

6.  Số lượng, cơ cấu giải thưởng

-    Đối với hình thức thi viết: gồm

     + Đối với giải tập thể: 01 giải nhất; 02 giải nhì; 03 giải ba và 05 giải khuyến khích

     + Đối với giải cá nhân: 01 giải nhất; 02 giải nhì; 03 giải ba và 20 giải khuyến khích

      Ngoài ra, có 20 suất quà lưu niệm giành cho các bài dự thi đạt điểm cao nhưng không đạt giải

-     Đối với hình thức thi trắc nghiệm hằng tháng (không xét giải tập thể) gồm: 04 giải nhất, 08 giải nhì, 12 giải ba

 

File đính kèm

hbnguyet