Tăng tốc triển khai các biện pháp mạnh để phòng, chống dịch Covid - 19