Trang chủ >> Tuyên truyền phổ biến pháp luật

Cần áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc quốc gia

Cần áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc quốc gia
(Chinhphu.vn) - Việc truy xuất nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, hàng hóa là hết sức cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên, việc truy xuất nguồn gốc đang bị phân tán do chưa kết nối, chia sẻ giữa các ngành, địa phương với nhau. Để bảo đảm kết nối tốt, cần áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Ngày 06/04/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định số 348/QĐ-TTg về việc phê duyệt “Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (sau đây viết tắt là Chiến lược).

  • Trang
  • 1
  • 2