Tỉnh Ủy Kon Tum ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

File đính kèm: TẠI ĐÂY