Trang chủ >> Tuyên truyền phổ biến pháp luật

Công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Nhà ở trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Nhà ở trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Ngày 13/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 13/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Nhà ở liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum