Tuyên truyền, vận động người dân không tích trữ nhu yếu phẩm cũng như các vật tư y tế liên quan đến phòng chống Covid – 19

Ngày 27/3/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành văn bản số 971/UBND-HTKT yêu cầu các Sở, ban ngành và các địa phương trong tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân  không tích trữ nhu yếu phẩm cũng như các vật tư y tế liên quan đến phòng chống COVID-19, cụ thể như sau:

- Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, huy động cảhệthống chínhtrị vào cuộc, chuẩn bị tốt nhất nhân lực và cơ sở vật chất, sẵn sàng ứng phó trong trường hợp dịch bùng phát trên diện rộng, hạn chế tối đa ca mắc và tử vong do dịch bệnh Covid-19. Tiếp tục thực hiện nghiêm, quyết liệt các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (Covid-19) gây ra1.

- Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện các quy định của Bộ Y tế về chống đầu cơ, tích trữ, tăng giá thuốc, đồng thời tăng cường công tác truyền thông để người dân hiểu, từ đó không tích trữ, không tự ý sử dụng các thuốc Hydroxychloroquine và Azithromycin khi không có chỉ định của bác sỹ. Xử lý nghiêm các trường hợp bán lẻ thuốc phải kê đơn mà không có đơn thuốc của bác sỹ.

- Sở Công Thương (cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh): Đảm bảo cung cấp kịp thời các mặt hàng thiết yếu như: Lương thực, thực phẩm, mặt hàng có nhu cầu cao phục vụ đời sống, ổn định giá cả các mặt hàng thiết yếu, kể cả khi dịch bệnh lan rộng. Hướng dẫn các đơn vị, địa phương liên quan thực hiện nghiêm phương án đảm bảo nguồn cung hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân trên địa bàn tỉnh để ứng phó với dịch Covid-192. Chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum, các thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, vận động, nghiêm cấm người dân thực hiện tích trữ nhu yếu phẩm cũng như các vật tư y tế; kiểm tra, xử lý nghiêm nạn đầu cơ, buôn lậu các vật tư y tế nếu có, đặc biệt xử lý nghiêm các trường hợp bán hàng online (nhất là mặt hàng khẩu trang y tế và nước rửa tay khô sát khuẩn) với giá cao nhằm trục lợi./.

 

  hbnguyet


1 Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ; Thông báo số 122/TB-VPCP ngày 24  tháng 3 năm 2020, Thông báo số 102/TB-VPCP ngày 17 tháng 3 năm 2020, Văn bản số 2052/VPCP-KGVX ngày 17 tháng 3 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ; Văn bản số 1386/BCĐQG ngày 19 tháng 3 năm 2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Văn bản số 1417/BYT-TB-CT ngày 19 tháng 3 năm 2020 của Bộ Y tế; Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2020, Văn bản số 928/UBND-NC ngày 25 tháng 3 năm 2020, Văn bản số 947/UBND-NC ngày 26 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Kế hoạch số 911/KH-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2020, Kế hoạch số 888/KH-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2 Theo Phương án số 403/PA-SCT ngày 26 tháng 3 năm 2020 của Sở Công Thương.