Về việc tuyên truyền phổ biến “ cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng”

Triển khai nội dung về việc tuyên truyền phổ biến “ cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng” tại Công văn số 56/STTTT- TTBCXB ngày 12/01/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông.

 

Trang thông tin điện tử Sở KH&CN thông tin toàn văn như sau:

Thực hiện chỉ đạo của Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử tại công văn số 2845/PTTH-TTĐT ngày 29/12/2022 về việc tuyên truyền phổ biến “cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng;

 

Nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng cơ bản đề các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia không gian mạng thuận lợi hơn trong việc nhận biết và xử lý vấn nạn tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng hiện nay, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức phổ biến, tuyên truyền nội dung cuốn “ Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng” do Bộ Thông tin và Truyền thông xuất bản. Link sách điện tử và video clip truy cập tại:

 

https://drive.google.com/file/d/1cnVWfLp7G8cHHoSJYuLCJbJ8s87DeH_0/view

https://abei.gov.vn/thong-tin-dien-tu/bo-thong-tin-va-truyen-thong-to-chuc-le-ra-mat-%E2%80%9Ccam-nang-phong-chong-tin-gia-tin-sai-su-that-tren-khong-gian-mang%E2%80%9D/107941

http://vnbook.com.vn/books/camnagphongchongtingia_output/web/index.html