Trang chủ >> Văn bản liên quan   (03-03-2019)

Quy chế phối hợp quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý "Ngọc Linh" cho sản phẩm sâm củ giữa UBND tỉnh Kon Tum - tỉnh Quảng Nam