Trang chủ >> Văn bản pháp luật

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/06/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Số hiệu:
01/2017/TT-BKHCN
Trích yếu:
Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/06/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
Người ký:
Trần Văn Tùng
Cơ quan ban hành:
Bộ Khoa học và Công nghệ
Ngày ban hành:
223
Link tải về: