Trang chủ >> Chuyển đổi số

Triển khai thực hiện công tác Chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh

Triển khai thực hiện công tác Chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh
Ngày 20/2/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 410/UBND-NC về việc triển khai thực hiện công tác Chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

Quyết tâm chuyển đổi số, vì lợi ích thiết thực của đồng bào dân tộc thiểu số

Quyết tâm chuyển đổi số, vì lợi ích thiết thực của đồng bào dân tộc thiểu số
(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh nhiều lần nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng của chuyển đổi số trong công tác dân tộc là đến đúng đối tượng, kịp thời, nhanh chóng, chính xác, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vì lợi ích thiết thực của đồng bào dân tộc thiểu số.

Khẳng định giá trị pháp lý cho giao dịch điện tử, thuận lợi cho chuyển đổi số quốc gia

Khẳng định giá trị pháp lý cho giao dịch điện tử, thuận lợi cho chuyển đổi số quốc gia
(Chinhphu.vn) - Việc sửa đổi Luật Giao dịch điện tử lần này nhằm thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển kinh tế số, chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Chuyển đổi số thành công có thể đóng góp tăng trưởng 1.000 tỷ USD vào tổng GDP của ASEAN trong 10 năm

Chuyển đổi số thành công có thể đóng góp tăng trưởng 1.000 tỷ USD vào tổng GDP của ASEAN trong 10 năm
(Chinhphu.vn) - Mặc dù nền kinh tế số ASEAN đang bị coi là tụt hậu, nhưng nếu áp dụng thành công chương trình chuyển đổi số có thể đóng góp tăng trưởng 1.000 tỷ USD vào tổng GDP của ASEAN trong 10 năm tới, giúp ASEAN vươn lên dẫn đầu về khả năng cạnh tranh toàn cầu với vị thế là một trong những trung tâm sáng tạo số hàng đầu thế giới.

Chuyển đổi số tạo đòn bẩy phát triển kinh tế tập thể

Chuyển đổi số tạo đòn bẩy phát triển kinh tế tập thể
(Chinhphu.vn) - Chuyển đổi số được đánh giá là đòn bẩy quan trọng, tạo ra những cơ hội giúp khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) phát triển. Việc ứng dụng công nghệ 4.0, khoa học kỹ thuật tiên tiến trong quản lý vận hành và tiêu thụ sản phẩm đã và đang mang lại nhiều lợi ích cho các HTX.

Chỉ thị về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt

Chỉ thị về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt
Ngày 25/11/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 21/CT-TTg về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt

Phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh

Phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh
Chiều 11/11, Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh đã tổ chức Phiên họp thứ 2 theo hình thức trực tuyến đến các huyện, thành phố của tỉnh để đánh giá tình hình triển khai chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Trần Văn Thu - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh chủ trì phiên họp.

  • Trang
  • 1
  • 2