Trang chủ >> Bài viết về sâm ngọc linh

Mở rộng chỉ dẫn địa lý "Ngọc Linh" cho sản phẩm sâm củ

Mở rộng chỉ dẫn địa lý "Ngọc Linh" cho sản phẩm sâm củ
Ngày 30 tháng 7 năm 2018, Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Quyết định số 2465/QĐ-SHTT về việc sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý. Theo đó, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00049 ban hành kèm theo Quyết định số 3235/QĐ-SHTT ngày 16/8/2016 về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm củ.

Mở rộng để quản lý và phát triển Chỉ dẫn địa lý ” Ngọc Linh” cho sản phẩm Sâm củ của hai tỉnh Kon Tum và Quảng Nam

Mở rộng để quản lý và  phát triển Chỉ dẫn địa lý ” Ngọc Linh” cho sản phẩm Sâm củ của hai tỉnh Kon Tum và Quảng Nam
Sâm Ngọc Linh là loài thân thảo, có tên khoa học là Panax vietnamensis Ha et Grushv. thuộc họ Nhân sâm (Araliaceae). Ngoài ra, còn có một số tên gọi khác là sâm Việt Nam, sâm Khu Năm (sâm K5), sâm trúc (sâm đốt trúc, trúc tiết nhân sâm), củ ngải rọm con hay cây thuốc dấu của đồng bào dân tộc sống xung quanh chân núi Ngọc Linh.

  • Trang
  • 1