Cơ sở dữ liệu Sở Khoa Học Công nghệ Kon Tum


Tên
Lĩnh vực
Loại CSDL
Năm
Trạng thái
Nghiên cứu phát triển các loại hình và hoạt động dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố Kon Tum Khoa học xã hội Nghiên cứu phát triển 2019 Đang thực hiện
Xác định cơ cấu đầu tư hợp lý nhằm phát triển thành phố Kon Tum đến năm 2020 Khoa học xã hội Nghiên cứu phát triển 2018 Đang thực hiện

 
  • Trang
  • 1