Cơ sở dữ liệu Sở Khoa Học Công nghệ Kon Tum


Tên
Lĩnh vực
Loại CSDL
Năm
Trạng thái
Hoàn thiện quy trình sản xuất một số sản phẩm từ Sâm Ngọc Linh Kon Tum Khoa học kỹ thuật và công nghệ Nghiên cứu khoa học và phát triển 2023 đã nghiệm thu
Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao sản xuất rau, cây ăn quả an toàn theo chuỗi giá trị tại huyện Kon Plông Khoa học nông nghiệp Sản xuất thử nghiệm - thực nghiệm 2022 đã nghiệm thu
Xây dựng mô hình trồng Lan Kim tuyến dưới tán rừng tại 2 huyện Tu Mơ Rông và Kon Plông, tỉnh Kon Tum (Anoectochilus sp.) Khoa học nông nghiệp Nghiên cứu phát triển 2022 đã nghiệm thu
Khảo sát thành phần hóa học, xây dựng qui trình định lượng saponin trên thân, lá Sâm Ngọc Linh làm cơ sở khoa học cho các sản phẩm ứng dụng. Khoa học nông nghiệp Nghiên cứu phát triển 2022 đã nghiệm thu
Mô hình thử nghiệm nuôi tôm càng xanh (Macro bracchiumrosenbergii trong ao đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum Khoa học nông nghiệp Sản xuất thử nghiệm - thực nghiệm 2022 đã nghiệm thu
Đánh giá khả năng thích nghi và đề xuất các giải pháp sử dụng đất hợp lý trên các dạng lập địa trồng cây dược liệu chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum Khoa học nông nghiệp Nghiên cứu khoa học và phát triển 2022 đã nghiệm thu
Nghiên cứu ứng dụng giải pháp sinh học trong phòng chống sinh vật hại phục vụ sản xuất một số loại cây trồng hàng năm chủ lực theo hướng hữu cơ, an toàn và bền vững tại tỉnh Kon Tum. Khoa học nông nghiệp Nghiên cứu phát triển 2022 đã nghiệm thu
Dự án: “Chuyển giao, ứng dụng tiến bộ KH&CN mở rộng, phát triển sản xuất rau an toàn theo mô hình chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn thành phố Kon Tum” Khoa học nông nghiệp Sản xuất thử nghiệm - thực nghiệm 2021 đã nghiệm thu
Xây dựng quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá niên (Onvchostoma gerlachi, W.K.H. Peters, 1881) trên địa bàn huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum Khoa học nông nghiệp Nghiên cứu phát triển 2021 đã nghiệm thu
Tính toán năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) và đánh giá vai trò của KH&CN đến tăng trưởng năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) trên địa bàn tỉnh KonTum giai đoạn 2015-2020,xác định chỉ tiêu, biện pháp nâng cao đóng góp của TFP cho giai đoạn 2021 - 2025 Khoa học nhân văn Nghiên cứu khoa học và phát triển 2021 đã nghiệm thu
Hoàn thiện quy trình chiết xuất dịch chiết từ Đảng sâm, nấm Đông trùng hạ thảo và đề xuất các sản phẩm ứng dụng trong chế biến Khoa học kỹ thuật và công nghệ Nghiên cứu phát triển 2021 đã nghiệm thu
Đề tài “Nghiên cứu phòng trừ sâu bệnh trên cây Sâm Ngọc Linh” Đề tài đã nghiệm thu Nghiên cứu phát triển 2020 đã nghiệm thu
Đề tài: “Ứng dụng bài thuốc Độc hoạt tang ký sinh” và “cao xương cá sấu” trong điều trị loãng xương ở người trên 60 tuổi tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Kon Tum” Khoa học y, dược Nghiên cứu ứng dụng 2020 đã nghiệm thu
Dự án: Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình trồng tái canh cà phê vối bền vững tại tỉnh Kon Tum Đề tài đã nghiệm thu Nghiên cứu phát triển 2020 đã nghiệm thu
Đề tài: Nghiên cứu lựa chọn đối tượng và cơ cấu cây trồng hàng năm thích hợp với điều kiện hạn hán và vùng có nguy cơ thiếu nước ở các tiểu vùng sinh thái tỉnh Kon Tum Đề tài đã nghiệm thu Nghiên cứu phát triển 2020 đã nghiệm thu
Nghiên cứu mở rộng phạm vi bảo hộ chỉ dẫn địa lý " Ngọc Linh" cho sản phẩm sâm củ trên địa bàn tỉnh Kon Tum Đề tài đã nghiệm thu Nghiên cứu khoa học và phát triển 2019 đã nghiệm thu
Dự án: "Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình nhân giống, sản xuất nấm Đông Trùng hạ thảo (Cordyceps militaris) tại tỉnh Kon Tum" Khoa học kỹ thuật và công nghệ Nghiên cứu ứng dụng 2019 đã nghiệm thu
Một số giải pháp cơ bản nhằm chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố Kon Tum Khoa học xã hội Nghiên cứu phát triển 2018 Đã nghiệm thu
ENVINDUS - Phần mềm hỗ trợ quản lý môi trường công nghệ thành phố Kon Tum Khoa học kỹ thuật và công nghệ Nghiên cứu phát triển 2018 Đã nghiệm thu
Sản xuất thử nghiệm hoa lan Hồ Điệp, hoa Lily tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Đề tài đã nghiệm thu Sản xuất thử nghiệm - thực nghiệm 2018 đã nghiệm thu
Xây dựng mô hình thâm canh tăng năng suất, chất lượng mía trên địa bàn tỉnh Kon Tum Đề tài đã nghiệm thu Nghiên cứu ứng dụng 2018 đã nghiệm thu
Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm một số giống nghệ (Curcuma longa) tại tỉnh Kon Tum. Đề tài đã nghiệm thu Nghiên cứu phát triển 2018 đã nghiệm thu
Nghiên cứu, sản xuất cà phê chất lượng cao bằng công nghệ lên men tại huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum Khoa học kỹ thuật và công nghệ Nghiên cứu phát triển 2018 đã nghiệm thu
Ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất chế phẩm vi sinh vật đa chức năng để xử lý phụ phẩm nông nghiệp làm phân bón. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Nghiên cứu ứng dụng 2018 đã nghiệm thu
Chuyển giao, ứng dụng thiết bị sấy cà phê quả tươi quy mô hộ gia đình trên địa bàn một số xã thuộc huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Chương trình - quy trình 2018 đã nghiệm thu
Nghiên cứu xây dựng hệ thống xử lý nước thải khu giết mổ gia súc tập trung tại làng nghề tiểu thủ công nghiệp thị trấn Đăk Hà Đề tài đã nghiệm thu Nghiên cứu phát triển 2018 đã nghiệm thu
Nghiên cứu nuôi thử nghiệm cá chẽm (Lates Calarifer Bloch, 1790) trên địa bàn huyện Đăk Hà, Đăk Tô tỉnh Kon Tum Đề tài đã nghiệm thu Nghiên cứu ứng dụng 2018 đã nghiệm thu
Nghiên cứu xây dựng mô hình nuôi cá lồng và đề xuất biện pháp phát triển nguồn lợi thủy sản tại các lồng hồ thủy điện Sê San trên địa bàn huyện Sa Thầy (nay là huyện Ia H’rai) tỉnh Kon Tum. Đề tài đã nghiệm thu Nghiên cứu phát triển 2018 đã nghiệm thu
Thực trạng và giải pháp phòng chống bệnh cận thị học đường tại thành phố Kon Tum Khoa học kỹ thuật và công nghệ Nghiên cứu phát triển 2017 Đã nghiệm thu
Xây dựng chương trình khung môn Tin học ở trường phổ thông thành phố Kon Tum Khoa học nhân văn Nghiên cứu phát triển 2017 Đã nghiệm thu
Nghiên cứu xác định cơ cấu cây trồng trên đất lúa một vụ trên địa bàn tỉnh Kon Tum Đề tài đã nghiệm thu Nghiên cứu phát triển 2017 đã nghiệm thu
Nghiên cứu nhân giống và trồng thử nghiệm cây Kim tuyến Anoectochilus sp.) Đề tài đã nghiệm thu Nghiên cứu phát triển 2017 đã nghiệm thu
Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình trồng cây Sâm dây (Đảng sâm - Codonosis. sp) tại 03 huyện Tu Mơ Rông, Kon Plong và ĐăkGlei, tỉnh Kon Tum Đề tài đã nghiệm thu Nghiên cứu khoa học và phát triển 2017 đã nghiệm thu
Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn cây giống Sâm Ngọc Linh (Panax vietnamesis Ha et Grushv.). Đề tài đã nghiệm thu Nghiên cứu ứng dụng 2017 đã nghiệm thu
Thực trạng và giải pháp nâng cáo hiệu quả công tác tư tưởng của đảng ở cơ sở xã, phường trên địa bàn thành phố Kon Tum trong giai đoạn hiện nay Đề tài đã nghiệm thu Nghiên cứu phát triển 2016 Đã nghiệm thu
Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn dân cư thành phố Kon Tum Khoa học nhân văn Nghiên cứu phát triển 2016 Đã nghiệm thu
Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghê ̣xây dưng̣ mô hinh sản xuất rau an toan theo tiêu chuẩn VietGAP trên điạ bàn thành phố Kon Tum Đề tài đã nghiệm thu Nghiên cứu ứng dụng 2016 đã nghiệm thu
Nghiên cứu phát triển một số giống lúa chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Đề tài đã nghiệm thu Nghiên cứu phát triển 2016 đã nghiệm thu

 
  • Trang
  • 1