Trang chủ >> Hoạt động Khoa học Công nghệ

Thanh tra Sở KH&CN ban hành kết luận thanh tra đối với Công ty TNHH Thiên Đạt và Công ty TNHH Đông Anh

Thanh tra Sở KH&CN ban hành kết luận thanh tra đối với Công ty TNHH Thiên Đạt và Công ty TNHH Đông Anh
Ngày 17/9/2020, Thanh tra Sở KH&CN ban hành kết luận Thanh tra số 03/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa đối với Công ty TNHH Thiên Đạt và Công ty TNHH Đông Anh

Kết quả hoạt động sự nghiệp nghiên cứu, ứng dụng và dịch vụ khoa học và công nghệ 8 tháng năm 2020

Kết quả hoạt động sự nghiệp nghiên cứu, ứng dụng và dịch vụ khoa học và công nghệ 8 tháng năm 2020
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020, trong 8 tháng đầu năm, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng tập thể cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm đã chủ động, nỗ lực, bám sát kế hoạch năm để triển khai thực hiện và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, đó là:

Kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính tại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN

Kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính tại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN
Thực hiện kế hoạch số 21/KH-SKHCN, ngày 12/5/2020 về việc kiểm tra cải cách hành chính năm 2020 tại các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. Chiều ngày 18/8/2020, Tổ kiểm tra về công tác cải cách hành chính (CCHC) của Sở Khoa học và Công nghệ đến kiểm tra tại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ.

KẾT LUẬN THANH TRA việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực Đo lường và An toàn bức xạ hạt nhân đối với các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum

 KẾT LUẬN THANH TRA việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực Đo lường và An toàn bức xạ hạt nhân đối với các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum
KẾT LUẬN THANH TRA việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực Đo lường và An toàn bức xạ hạt nhân đối với các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum

  • Trang
  • 1
  • 2