Trang chủ >> Doanh Nghiệp KHCN

Kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum năm 2022

Kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ  tỉnh Kon Tum năm 2022
Ngày 02/3/2022, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 22/KH-SKHCN về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum năm 2022.

Điều kiện để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Điều kiện để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BTC, ngày 11/01/2021 về việc Hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP.

Kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum năm 2021

Kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ  tỉnh Kon Tum năm 2021
Ngày 02/2/2021, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 14/KH-SKHCN về việc Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ năm 2021.

Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Kon Tum triển khai các chính sách ưu tiên đối với các dự án đầu tư, doanh nghiệp KH&CN và doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Kon Tum triển khai các chính sách ưu tiên đối với các dự án đầu tư, doanh nghiệp KH&CN và doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 74/KTU-THNS&KSNB về việc triển khai các chính sách ưu tiên đối với các dự án đầu tư, doanh nghiệp KHCN và doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

  • Trang
  • 1