Trang chủ >> Quy hoạch - Kế hoạch

KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2022 TẠI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KON TUM

KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2022 TẠI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KON TUM
Thực hiện Kế hoạch 641/KH-UBND ngày 08/03/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, ngày 18/3/2022 Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 26/KH-SKHCN về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 tại Sở Khoa học và Công nghệ

Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Quý I năm 2022

Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Quý I năm 2022
Ngày 24/2/2022, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Quý I năm 2022, với nội dung:

KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT TTHC NĂM 2022 TẠI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KON TUM

KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT TTHC NĂM 2022 TẠI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KON TUM
Ngày 23/02/2022, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 17/KH-SKHCN về kiểm soát TTHC năm 2022. Theo đó, Kế hoạch đề ra những nhiệm vụ sau:

Kế hoạch xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh năm 2022

Kế hoạch xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh năm 2022
Nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động của đảng viên, công chức, viên chức và người lao động (ĐV,CCVCNLĐ) trong công tác xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Ngày 24/01/2022, Chi bộ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 15-KH/CB xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh năm 2022.

Chi bộ Sở KH&CN ban hành Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề riêng của tỉnh năm 2022

Chi bộ Sở KH&CN ban hành Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề riêng của tỉnh năm 2022
Ngày 09/02/2022, Chi bộ Sở KH&CN xây dựng và ban hành Kế hoạch số 16/KH-CB về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề riêng của tỉnh năm 2022, nội dung cụ thể như sau:

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
ngày 09/02/2022 Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kế hoạch số 10/KH-SKHCN, trong đó xác định rõ từng nội dung công việc, thời gian hoàn thành và phân công một đồng chí lãnh đạo chủ trì, chỉ đạo trực tiếp trong việc triển khai thực hiện để triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình, cụ thể như sau:

  • Trang
  • 1
  • 2