Trang chủ >> Quy hoạch - Kế hoạch

Kế hoạch Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023

Kế hoạch Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023
Ngày 31/3/2023, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 25/KH-SKHCN về Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023.

Kế hoạch hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum năm 2023

Kế hoạch hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum năm 2023
Ngày 31/3/2023, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 26/KH-SKHCN về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum năm 2023

Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 tại Sở KH&CN

Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 tại Sở KH&CN
Ngày 15/03/2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 20/KH-SKHCN về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ năm 2023

Sở KH&CN ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023

Sở KH&CN ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023
Ngày 10/03/2023 Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 24/QĐ-SKHCN về việc Ban hành Chương trình hành động của Sở Khoa học và Công nghệ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

  • Trang
  • 1
  • 2