Trang chủ >> Quỹ KH&CN

Sở KH&CN ủy thác cho vay của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

Sở KH&CN ủy thác cho vay của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
Ngày 17/2/2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 02/QPTKHCN về việc ủy thác cho vay của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ gửi đến các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  • Trang
  • 1