Trang chủ >> Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh

Họp hội đồng đánh giá, xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 năm 2020

Họp hội đồng đánh giá, xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 năm 2020
Ngày 30 tháng 3 năm 2021, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum đã diễn ra cuộc họp Hội đồng đánh giá, xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 năm 2020. Đồng chí Nguyễn Hữu Tháp – Phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, chủ tịch Hội đồng sáng kiến, chủ trì cuộc họp.

  • Trang
  • 1
  • 2