Trang chủ >> Thông tin thống kê

Chế độ báo cáo thống kê về KH&CN

Chế độ báo cáo thống kê về KH&CN
Chế độ báo cáo thống kê về ngành KH&CN được quy định tại Thông tư 15/2018/TT-BKHCN ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ

  • Trang
  • 1